Affordable Access

DOSSIER 'TIC i patrimoni'.L'ús dels webs per a afavorir l'accés i l'increment de públic als museus: experiències dels museus nacionals britànics

Authors
Publisher
Digithum: revista digital d'humanitats
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

24© Margarida Lorani i Gil, 2005 © d’aquesta edició: FUOC, 2005 Títol original: Use of Websites to Increase Access and Develop Audiences in Museums: Experiences in British National Museums Núm. 7 | Maig de 2005 ISSN 1575-2275 Revista electrònica dels Estudis d'Humanitats i Filologia de la UOC www.uoc.edu/digithum Resum S’ha parlat molt en els darrers anys sobre el potencial dels webs per a incrementar l’accés als museus i obrir-los a nous públics. Però, en concret, què s’està fent en aquesta línia i amb quina efectivitat? Quines estratègies i accions emprenen els museus per a aprofitar el potencial del web? Què s’està fent per a establir lligams més estrets amb els públics habituals o per a atraure nous públics? Quina és la resposta del públic a aquests esforços? L’autora mira de respondre aquests interrogants en el context del Regne Unit, a partir de les entrevistes fetes a set museus nacionals i de l’anàlisi d’algunes experiències exemplars, tot plegat en un context polític favorable al desenvolupament d’aquesta nova àrea de treball. Paraules clau museu, Regne Unit, aprenentatge continu CITACIÓ RECOMANADA LORAN, Margarida (2005). “L’ús dels webs per a afavorir l’accés i l’increment de públic als museus: experiències dels museus nacionals britànics”. A: CARRERAS, Cèsar (coord.). “TIC i patrimoni” [dossier en línia]. Digithum. Núm. 7. UOC. [Data de consulta: dd/mm/aa]. <http://www.uoc.edu/digithum/7/dt/cat/loran.pdf> ISSN 1575-2275 Data de presentació: febrer de 2005 Data de publicació: maig de 2005 Margarida Loran Consultora externa a l’empresa de serveis i continguts culturals adoptArt, SL [email protected] DOSSIER «TIC i patrimoni» L’ús dels webs per a afavorir l’accés i l’increment de públic als museus: experiències dels museus nacionals britànics* Les humanitats en l’era digital Abstract Many authors argue that digital technologies, and particularly the World Wide Web, have great potential to serve the challenges faced by museums in relation to access and audienc

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F