Affordable Access

Predmet odgoje

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

PREDMET ODGOJE Tome je nazoru protivan drugi, t. zv. pedagoški optimizam ili bolje pedagoški naturalizam. Taj naturalizam misli, da je čovjek u svojoj naravi sasvim dobar. Dijete nema nikakve zle sklonosti. Sve zlo dolazi izvana. Zato je zadaća odgajanju da samo od- stranjuje zle utjecaje, pa će se narav gojenčeva dobro razviti iz dobrih klica. Već je stari Pelagij poricao potrebu Božje milosti i prema tome držao čovječju narav sasvim dobrom. Pedagoški je pak to poimanje formulirao Jean Jacques Rousseau, za kojega pravo reče filozof i pedagog Willmann, da je došao u povijest pedagogike kao Pilat u Vjerovanje apostolsko. Tragom Rousseau-vim polaze i moderni obožavatelji t. z. individualnoga usavršenja, da se naime sve sile čovječje, duševne i tjelesne, dotjeraju, ispolje, ižive. Napose zabacuju suzbijanje strasti, te traže, da se tjelesnim zahtjevima, nagonima poda sve, za čim teže. U tomu se slobodnom razvijanju osobnosti imadu svladati, pregaziti sve zapreke, koje smetaju, potjecale te zapreke makar i od ljudi. Neki su, kao na pr. Stirner i Nietsche, u od- stranjivanju zapreka uprav brutalni. Nietsche-u je bliz i Ibsen. Njegova Nora ostavlja muža i djecu, jer joj je obiteljski krug preuzak i smeta je u razvijanju njezine osobnosti. Amo svakako ide i spisateljica Ellen Key, koja napisa na pr. i ove riječi: »Što je koji čovjek od naravi silovitiji, to više ieii za punim i cijelim osjećajem života, to se jače mora opiti životom, da se osjeća ostvarenim prema svojim najvećim mogućnostima. To više ima pravo i za svoje pojačanje života mnogo upotrijebiti — ljudi, kao i drugih vrijednosti.«2 Takove nazore oštro zastupa i L. Gurlitt, koji na pr. u svom djelu Pflege und Entwicklung der P ers ö ni i ç li- ke i t3 veli: .. »Sve, što dijete čini i propušta, zbiva se po starim prirodnim zakonima, dck'e je nužno i stoga dobro ... Dobro dakle ili zlo nije ništa od svega onoga, šio dijete čini. Ali ako bi se to htjelo moralno ocjeniti, tada bi se moralo na- zvati dob

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F