Affordable Access

Jugoslavija u hladnom ratu: prilozi istraživanjima: zbornik radova, glavni i odgovorni urednik Aleksandar Životić, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2010., 212 str.

Authors
Publisher
Croatian Institute of History
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Jugoslavija
  • Hladni Rat.

Abstract

619 PRIKAZI ČSP, br. 2., 607.-649. (2011) obzira na stranačku pripadnost. Zapravo i ne postoji logično objašnjenje zašto bi netko bio pripadnik neke druge stranke osim HDZ-a i njegova pokreta u tim prijelomnim godinama stvaranja države i obrane samostalnosti. Na kraju treba reći da je kroz cijelu knjigu uočljiva subjektivnost svojstvena me- moarskoj literaturi. Kroz dramatski diskurs, naglašenu emocionalnost i iskrenost, koji obilježavaju čitavo djelo, provlači se nit mračnih urota masonskih zavjerenika, crvenih lijevih liberala i globalista. Takav se izričaj pojavljuje u kontekstu međunarodnoga po- ložaja Hrvatske te je vrlo jasno rezultat “Ja-perspektive” pisanja. Takav stil donekle se i uvažava ako znamo da Mihanović nije povjesničar, no da je takvih ocjena manje, ovo- mu uglednom znanstveniku svoje struke, ne bi škodilo. U prilog tome da ova literatura ima u potpunosti obilježja memoristike govore i mnoga iskustva iz vlastitoga života i života bliže odnosno dalje obitelji i rodbine koja autor donosi. Iščitavajući knjigu, iz autorova rukopisa lako je primjetljivo da je po zanimanju književnik. Njemu uistinu polaze za rukom živopisna slikovita ocrtavanja mnogih ka- raktera i mentaliteta te vjerno predočavanje slike koju želi postići kod čitatelja. Bogat rječnik i uzvišen stil koje Mihanović neosporno posjeduje očituju se kroz mnoge ro- mantičarske opise, epitetska nabrajanja i lauda na Tuđmanov račun (kroz cijelo djelo, osobito u prvome dijelu). U prvome dijelu, gdje se govori o Tuđmanovim znanstvenim djelima, vidljiva je Mihanovićeva umješnost da mnogo toga uspije izreći u kvantita- tivnom smislu, no i da je podosta ostao na površini. Zbog toga takav način pisanja i izričaja ovoga nesumnjivo vrijednog memoarskog doprinosa hrvatskoj historiografiji može biti otežavajući čimbenik za tečnost čitanja i laku razumljivost svakomu.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F