Affordable Access

ПАРАДИГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ ТЕРМІНА «AMELIORATION»

Authors
Publisher
К.: Університет «Україна»
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Наталія Ковалик Кандидат філологічних наук Львівська комерційна академія м. Львів ПАРАДИГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ ТЕРМІНА «AMELIORATION» Описуючи семантичну структуру будь-якого галузевого терміна, важливо віднайти у ній те спільне, інваріантне, на чому будуть генеровані зв’язки у середині структури. Шляхом узагальнення термін, що підлягае лінгвістичному аналізу, об’єднується хоча б однією спільною лексичною парадигматичною семою. У зв’язку з цим цілком виправданим у термінознавстві є метод розчленування терміна на складові семантичні компоненти з метою моделювання його семантики в рамках тієї або тієї досліджуваної терміносистеми. Аналіз парадигматичних відношень терміна amelioration дозволить виокремити набір його комунікативно-релевантних ознак, об’єднаних спільною лексичною парадигматичною семою – інваріантом. На підтвердження теоретичних узагальнень та аналізу основних характеристик водогосподарської терміносистеми, логічним є розглянути окремі парадигматичні (синонімічно- антонімічні та гіперо-гіпонімічні (гіпонімічно-смислові) відношення терміна amelioration з подальшим виокремленням його інваріантного значення. Відомо, що слова за семантичною ознакою об’єднуються в парадигми. Парадигматика терміна відрізняється від парадигматики звичайного слова, оскільки понятійні відношення в терміносистемах є ширшими, а словотвірні достатньо вузькі. Парадигматичні відношення (семантичні кореляції) в термінологічних системах реалізуються за тим же принципом, що і в семантичному полі, яке об’єднує лексеми за ядерною інтегральною ознакою, і в ролі підсистем якого постають лексико-семантичні групи, утворені на предметно-понятійній основі. У межах лексико-семантичних груп існують ще менші угрупування, поєднані відношеннями синонімії, антонімії, конверсії, гіпонімії тощо. Ці ж кореляції забезпечують і єдність семантичної організації термінологічної лексики в межах поля. Для характеристики термінів будь-якої галузі, релевантними визнають поняття

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F