Affordable Access

Atonizam – staroegipatski kult boga Atona

Authors
Publisher
Croatian Historical Society
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Amenhotep Iii
  • Amehotep Iv (Ekhnaton)
  • Kult Atona
  • Monoteizam
  • Henoteizam
  • Akhetaten
  • Amarna
  • Staroegipatski Bogovi

Abstract

Tisućama godina staroegipatski vjerski svijet bio je sastavljen od brojnih tradicionalnih bogova s izostankom stvarne nadređenosti jednog božanstva. Kada je Amenhotep IV. Ekhnaton (o. 1352 – 1336. g. pr. Kr.) postavio sunčev disk Atona iznad svih ostalih bogova započeo je dobro poznatu i jedinstvenu religijsku promjenu na prostoru starog Egipta. Tijekom njegove vladavine prethodno poznat kult sunčeva diska postao je „jedini“ bog Egipta, što je bio jedini takav slučaj u dugotrajnoj staroegipatskoj vjerskoj tradiciji. Autor u članku prikazuje razvoj Atonova kulta, njegove glavne vjerske doktrine i novi koncept vjere koji se pojavio tijekom perioda Amarne.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F