Affordable Access

Cyklisters sikkerhed – udviklingstendenser og forbedringspotentialer

Authors
Publication Date
Keywords
  • Trafiksikkerhed
  • Cyklistsikkerhed
  • MøRketal

Abstract

Den officielle ulykkesstatistik og sygehusregistreringer af trafikulykker fortæller to meget forskellige historier om udviklingen i danske cyklisters trafiksikkerhed. Førstnævnte indikerer en forbedring af cyklisternes sikkerhed, mens sidstnævnte angiver, at trafiksikkerheden er stort set uændret for cyklisterne. Lægges hertil, at de seneste års effektstudier af trafiksikkerhedstiltag målrettet cyklisterne, ikke er i stand til at dokumentere positive sikkerhedsmæssige effekter af vejtekniske tiltag, tegner der sig et broget billede af udviklingen i cyklisternes trafiksikkerhed samt af mulighederne for fremadrettet at forbedre sikkerheden.<br/>Indlægget omfatter en analyse og karakteristik af udviklingen i trafiksikkerheden for cyklisterne i perioden 2000-2012 baseret på såvel den officielle ulykkesstatistik, sygehusregistreringer og gennemførte effektstudier med henblik på at identificere og diskutere årsagerne til de modsatrettede tendenser, de hver især beskriver, herunder det tiltagende mørketal i den officielle ulykkesstatistik. Tendensen er, at antallet af ulykker og personskader ikke er ændret, men at alvorligheden af cyklistulykkerne er reduceret over tid.<br/>Med afsæt i effektstudier samt nylige analyser af cyklisters adfærd i signalanlæg identificeres tiltag med lovende sikkerhedsmæssigt potentiale. I den forbindelse inddrages blandt andet de foreløbige resultater af de sikkerhedsmæssige effekter af brugen af reflekterende cykeljakke – et kontrolleret eksperiment, der afsluttes i oktober 2013 – samt de dokumenterede effekter af brugen af kørelys blandt cyklister. Sidstnævnte benytter sig begge af selvrapportering af cyklistuheld for at omgå problemerne knyttet til det høje mørketal for cyklistuheld i den officielle uheldsstatistik. Analyserne indikerer, at de største sikkerhedspotentialer knyttet sig til tiltag, der øger cyklisters synlighed, snarere end til punktvise trafiktekniske tiltag.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.