Affordable Access

SPINE - Student Press in Europe

Authors
Publisher
law student association "Pravnik"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

00Nulti.indd Pravnik Lawyer časopis za pravna i društvena pitanja law and society review osnovan 1967. founded in 1967 Izdavač Publisher “Udruga Pravnik” Pravni fakultet u Zagrebu Trg maršala Tita 3, Zagreb e-mail: [email protected] URL: www.pravnik.hr Tel: 385 1 4597 533 Fax: 385 1 4597 521 Žiro račun: 2360000 - 1101447487 Urednik Editor-in-Chief Jerko Bulić Zamjenik urednika Deputy Editor-in-Chief Antun Bilić Tajnica uređivačkog savjeta Secretary of the Editorial Board Nataša Lukač Uređivački savjet Editorial Board Lovro Badžim, Goran Devrnja, Tonka Jerak, Zoja Kilibarda, Pavao Krmpotić, Morana Krpan, Neven Nikić, Tin Oraić, Ante Pažanin, Nevena Piližota, Lea Radaković, Andrea Tomšić, Lana Vdović, Laurenz Vuchetich Izdavački savjet Advisory Board Predsjednica President prof.dr.sc. Aleksandra Korać Članovi Members prof. dr. sc. Božidar Bakotić, prof. dr. sc. Jakša Barbić, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, doc. dr. sc. Lora Dragić, mr. sc. Viktor Gotovac, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Josip Kregar, Ognjenka Manojlović, Mislav Mataija, prof. dr. sc. Vjekoslav Miličić, prof. dr. sc. Duško Modly, mr. sc. Hrvoje Momčinović, doc. dr. sc. Jasna Omejec, prof. dr. sc. Željko Pavić, doc. dr. sc. Marko Petrak, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Smiljko Sokol, Lidija Stipetić, Tin Težak, prof. dr. sc. Alan Uzelac, mr. sc. Dunja Marija Vićan, prof. dr. sc. Stjenko Vranjican, prof. dr. sc. Budislav Vukas, Dora Zgrabljić Rotar, Mladen Žuvela Lektor za hrvatski jezik Croatian Language Revision Uredništvo Lektorica za engleski jezik English Language Revision mr. sc. Dunja Marija Vićan Grafi čko i likovno oblikovanje Graphic design Gordana Vinter Adresa uredništva Address of the Editorial Board Pravnik - časopis za pravna i društvena pitanja Pravni fakultet u Zagrebu Trg maršala Tita 3 Zagreb e-mail: [email protected] Tel: 385 1 4597 533 Fax: 385 1 4597 521 Naklada Impressi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments