Affordable Access

Competència en el maneig d'informació: punt d'arribada o punt de sortida de la formació d'usuaris?

Authors
Publisher
Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Publication Date

Abstract

S'analitza, a partir de la experiència dels autors en diferents projectes de formació d'usuaris i de les diferents òptiques professionals, l'estat actual en què es troben les diferents propostes de formació d'usuaris, com també es plantegen els nous reptes que cal assolir. Es qüestiona si les diferents fòrmules utilitzades fins ara per a realitzar la formació d'usuaris continuen essent vàlides, o si cal avançar-hi i ampliar la concepció de formació d'usuaris cap a una formació integral. L'anàlisi es realitza en quatre sectors diferenciats: biblioteca pública, universitària, d'empresa i especialitzada; les diferents necessitats de cada usuari obliga a adoptar metodologies diferents.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.