Affordable Access

Una carta inèdita de Narcis Oller

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

UNA CARTA INEDITA DE NARC~S OLLER En llegir ['extensa producció literaria d'0ller sovint es presta a analisi el tema de la vinculació d'Oller a la comarca. Em refereixo concretament a Pilar Prim i d'altres narracions on el novel.lista fa pales el seu coneixement de la nostra geografia. D'altra banda és un fet ben conegut el sojorn estiuenc anual a Puigcerda'" Aquesta analisi es veu enriquida per un personatge que mereixeria, si no un estudi, sí un article a part. Es tracta de Domingo i Garrigai2). Torrent va néixer a Manlleu I'any 1844. Estudia Lleis i guanya la placa de notari de Ribes de Freser, que va ocupar des del 30 de juny de 187 1 fins al 22 de gener de 1884'31. Des d'aquesta darrera data ocupa.la notaria de Manlleu fins a la seva mort I'any 1922. A part de fer una important aportació a la compilació del dret atal la'^', té una trajectdria intel.lectual poc comuna en un ambit comarcal. Així un fullet ant~nim'~', encesament panegirista de la figura de Torrent, acaba el rosari de glories del notari amb els següents mots: «...és en Domingo Torrent y Garriga, per dir-ho en un mot, polígraf consumat y un dels cewells més ben organitzats de la Catalunya contemporanea. Tant de bo que cada poble y poblet poguéssim sumar-ne un aixís!»16' L'andnim autor del fullet encerta plenament en qualificar Torrent de poligraf. Un polífraf limitat per una difusió que quan no és escassa o desatesa, no existeix. Així en la bilioteca Torrent, hi he trobat alguns treballs manuscrits que semblen enllestits per anar a impremta. Em refereixo a alguns treballs a I'entorn de I'agricultura a la Plana de Vic. una suposada traducció al castella d'una «sui generisn Leyenda del Judío Errante francesa i el que és més important una serie de provatures en d difícil camp de la normativa ortografica catalana. La seva notable afecció el duu a polemitzar amb els seus contemporanis en la premsa vigatana del seu tempsi7'. Aquest personatge que duu una intensa activitat cultura

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments