Affordable Access

KONVERGENCIJA RASTA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U BIH I RAZINE PRIMJENE INFORMACIJSKIH SISTEMA ZA PODRŠKU U PROCESU ODLUČIVANJA

Authors
Publisher
Ekonomic Institute of Tuzla, JCEA of Zagreb, SSAEB, IAE of Belgrade, feam Bucharest; [email protected]
Publication Date
Keywords
  • Konvergencija
  • Informacijski Sistem
  • Poslovne Odluke
  • Rast
  • Globalizacija.

Abstract

U kontekstu uspostavljene nove globalne ekonomske arhitekture, autori u radu istražuju sukladnost rasta i razine primjene informacijskih sistema u malim i srednjim preduzećima za podršku u procesu odlučivanja u BiH. Današnje globalno turbulentno okruženje nameće potrebu svakom poduzeću, odnosno njegovoj upravljačkoj strukturi, donošenje različith odluka koje mogu imati različite implikacije na opstojnost preduzeća na tržištu. Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija stvara pretpostavke za svako preduzeće izgradnju informacijkog okruženja koje će doprinosti bržem i efikasnijem donošenju odluka. Dinamizam globalnog ekonomskog razvoja i nastojanje preduzeća u postizanju kontinuirane konurentnosti na lokalnom, regionalnom i globalnom tržištu, nezamisliv je bez primjene informacijskih sistema kao temeljne podrške u procesu odlučivanja. Velika preduzeća i transnacionalne kompanije već odavno donošenje poslovnh odluka temelje na primjeni informacijskih sistema. Međutim, postavlja se pitanje, što je sa malim i srednjim preduzećima koja dolaze iz ekonomija u razvoju, kako i u kojoj mjeri im za podršku služe informacijski sistemi, s jedne strane, koja su takođe izložena globalnoj konkurenciji velikih i transnacionalnih kompanija, s druge strane. Rast malih i srednjih preduzeća treba razumjevati kao generatore ekonomskog razvoja nacionalnih ekonomija koja posluju u globalnom okruženju, te imaju potrebu svakodnevno donositi različite poslovne odluke da bi opstali i dalje ostvarivali planiran rast. Autori su upravo istražili razinu primjene informacijskih sistema u procesu odlučivanja malih i srednjih preduzeća u BiH koji impliciraju njihov rast u brzom tempu globalizacije.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments