Affordable Access

Cinquanta-dues opinions sobre el CEL'H i el seu paper a la ciutat

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled 22Quaderns d’estudi 52 opinions sobre el CEL’H PARECE que fue ayer... Garcilaso Aguado Sánchez Ex-concejal del Ajuntament de l’Hospitalet Parece que fue ayer, pero han pasado 25 años des de que en 1984 se creó el CEL’H. Hacía pocos años que habíamos recuperado los derechos a elegir nuestros represen- tantes en el municipio y otras instituciones históricas. En aquellos momentos, yo no tenía una idea clara de lo que había de significar esta entidad. Fue bien entrada la década de los 90 cuando, al integrarme en el grupo L’Hospitalet Antifranquista-Pont de la Llibertat, tuve ocasión de comprobar el gran trabajo que se estaba realizando en varios aspectos, pero fundamentalmente en la re- cuperación de la «Memoria Histórica» de la ciudad y de las gentes que habitamos en ella. Sin el CEL’H, ciertas realidades históricas que han aflorado no hubiesen sido posibles. Enhorabuena en el XXV aniversario, y a todos los colaboradores les quiero decir que sigan por este camino, porque todavía quedan cosas por hacer. 103 UNA triple perspectiva Agustí Alcoberro Director del Museu d’Història de Catalunya i soci del CEL’H La meva relació amb el Centre d’Estudis de l’Hospitalet s’inicia com a usuari, s’ei- xampla ben aviat a la categoria de soci i, tot seguit, gairebé de manera immediata, pren la dimensió de membre actiu. Crec que això em permet tenir-ne una triple pers- pectiva, i en tots els casos plaent. Però anem a pams. He estat catedràtic de Geografia i Història de l’IES Mercè Rodo- reda durant gairebé vint anys (1986-2005). Sempre m’ha semblat important que els estudiants coneguin la seva realitat propera. Amb el Batxillerat-LOGSE i l’aparició dels treballs de recerca, es va obrir una magnífica oportunitat perquè l’alumnat fes peti- tes investigacions sobre història local. I això em va convertir ―i va convertir els meus alumnes― en usuaris habituals del CEL’H. Cal dir que amb l’ajut del personal del cen- tre (i de l’Arxiu Històric) els meus alumnes van arribar a fer bons tr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F