Affordable Access

Zagrebački teološki fakultet pred svojim časom

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

13ogledi i prinosi studenata teologije Povijest Spectruma (17.III.1967.-2007.) ZAGREBAČKI TEOLOŠKI FAKULTET PRED SVOJIM ČASOM Poznato je da su se kod nas ovdje – ondje znala javljati oklijevanja i strahovanja, te propovijedati polaganiji hod na crti koncilske obnove i koče- nje određenih elemenata koncilskog rasta, jer da se mi tobože moramo, zbog našeg osebujnog i nesigurnog položaja u socijalističkoj državigje još nisu sasvim umrla neprijateljstva prema Crkvi i vjernicima, radije zatvoriti i čuvati u onom starom i uhodanom što nam je još ostalo, nego li podu- zimati rizike uvođenja novih oblika, bilo liturgij- skih, bilo odgojnih ili kojih drugih, jer da će nas to dovesti do rasula, a onda i do propasti u takvom neprijateljskom ambijentu u kojem živimo. (T. Šagi – Bunić, “Crkva i domovina”, str. 57.) No, Šagi dalje u istoj knjizi kaže da moramo vjerovati da će uspostava potpunih diplomat- skih odnosa Svete Stolice s Jugoslavijom samo pospješiti koncilski rast naše Crkve u pravom smjeru svestrane i smione obnove i da će to ukloniti ta oklijevanja i strahovanja. A uspo- stavom diplomatskih odnosa Sveta nam je Sto- lica pokazala da u to smjeru nema opravdanja nikakvo pasivno oklijevanje, nego da stvarnost treba prihvatiti kakva jest i ne uzdati se samo u stare oblike i u njihovu oprobanost, nego smi- ono tražiti nove oblike koji će odgovarati ovom dinamičnom vremenu i našoj konkretnoj situ- aciji u svoj njezinoj procesivnosti. Izgleda da je jedan broj studenata Teološkog fakulteta u Zagrebu to shvatio. Trebalo je samo biti prisutan na njihovom skupu koji je odr- žan u utorak, 11. svibnja 1971. Skup je trajao Mijo Hranilović No, najteži i najbolniji problem jest taj, što mnogi odgovorni oci uopće ne vide nika- kav problem, a još je bolnije što su mnogi stu- denti nezainteresirani i pasivni. Naime, lije- pi je broj studenata hladan prema svim tim pitanjima reforme i rasta našeg Fakulteta. Iz arhiva neobjavljenih članaka iz 1971. godine Spectrum14 preko

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F