Affordable Access

Zov savjesti ili golubica mira

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

kad ih čitamo u trenucima opuštenosti, kao i djela iz klasične (grčke) lite­ rature, svjedoče da je čovjek u biti uvijek i svugdje isti, da priznaje neke zajedničke opće vrijednosti, da ga muče ista pitanja — te da su, na kraju, ove stare bajke vrlo suvremene. ZOV SAVJESTI ILI GOLUBICA MIRA Dr. Marko Veselica: Zov savjesti iz hrvatskog Sibira, Zagreb, 1990. D r a g o Š i m u n d ž a Prof. dr. Marko Veselica, priznati i poznati znanstveni, društveni i politički djelatnik, bio je i postao je, u ovim zadnjim desetljećima, metafora hrvat­ skog političkog progona. Osuđivan je na 18 godina zatvora i 8 godina na­ knadnog gubljenja osnovnih prava: progona iz javnostii. Optužbe, osude i presude, neljudska tretiranja i maltretiranja, sve zbog verbalnog delikta i misli koje su još dok je bio u tamnici bivale načelno prihvaćene, potakli su ga na zapis i svjedočenje, kako on kaže, »za sve ponižene i uvrijeđene«, te smo tako dobili prvi svezak njegovih robijaških razmišljanja pod reli­ gioznim naslovom Zov savjesti iz hrvatskog Sibira. Ova prva Veseličiina zatvorska inspiracija višestruko me se dojmila. Izne­ nadila me je i obogatila. Iznenadila: zato što nisam mogao očekivati ovako misaonu i mirotvornu raspravu; obogatila: zato što se nisam susreo samo s dubokim i plemenitim mislima, nego, prije svega, s istinskim intelektual­ cem i plemenitim čovjekom, s jednom ljubavlju i sudbinom koje su prešle u svjedočanstvo. Nisam mogao prisustvovati prvom predstavljanju knjige; ali me prijateljska riječ i topla posveta prisiliše da je pročitam. Privukle su me na prvi pogled izvornost i spontanost kojom Veselica piše. Refleksije su brze, činjenice jasne. Uz poetski naboj i idejnu širinu, u svim zaključcima domliniraju etička poruka i miroljubiva toplina. To me je, koliko i prijateljska riječ, ponukalo da idem do kraja. Zov savjesti je, osjetio sam, bogato svjedočanstvo jedne plemenite duše, koja — usprkos svim lutanjima vremena — zrači svojim iskonskim idealiz­ mom: vjerom i ljubavlju. Vjerom

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F