Affordable Access

Un trasllat de restes humanes a Bellpuig (1619)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ARTICLE_01 Un trasllat de restes humanes aBellpuig (1619) Josep M. Llobet i Portella Un document notarial del 15 de maig de 1619 ens permet saber que, en aquella data, es reuní a l'església del castell' de Bellpuig Juan Alvaro^, bisbe de Solsona, Rafael Calbís, batlle de Bellpuig, Maties Sabater, Sebastiá Naves i Pere Tarraja, aquell any paers de la població, i mplts habitants de la vila i gent forastera per tal d'atendre la petició formulada per Lluís Folc de Cardona^, que, entre altres títols, portava els següents: gran almirall de Nápols, duc de Sessa, Somma i Baena, marqués de Poza, comte de Cabra, Palamós i Oliveto, vescomte d'Iznájar i senyor de la vila de Bellpuig i la seva baronía i de les de Linyola i Calonge. L'objectiu era trasUadar una arca de fusta que contenia els ossos de diversos antepassats del senyor, els quals havien estat enterrats, al Uarg deis segles, en una sepultura que hi havia sota l'altar de Sant Miquel de l'esmentada església del castell —aquest temple estava dedicat a Santa Maria—, a una altra sepultura existent sota les grades de l'altar major de l'església del monestir francisca de Sant Bartomeu'', el qual es trobava ais afores de Bellpuig. El trasllat s'efectuá solemnement: davant hi anaven els frares franciscans i els clergues de la Unió de l'església parroquial de Bellpuig abillats de forma sump- 1) Sobre l'estat actual del castell de Bellpuig: J. R. GONZÁLEZ i J . MEDINA, «Estudi i interpretació de les actuáis restes del castell de Bellpuig», Urtx, 9 (1996), págs. 97-116. 2) Juan Alvaro era natural de Calataiud i fou bisbe de Solsona entre els anys 1613 i 1623. 3) Lluís Folc de Cardona nasqué a Baena l'any 1582 i morí a Madrid el 1642. Protegí económicament l'escriptor castellá Lope de Vega, el qual li dedica la Parte cuarta de Comedias, editada l'any 1614. 4) Un estudi del monestir de Sant Bartomeu: V. SERRA, LO convent de Bellpuig, Lleida, Sol i Benet, 1908. L'autor diu que Antoni II de Cardona -aquest noble morí l'any 1606

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F