Affordable Access

DOĞU ANADOLU'DA DOĞAL OLARAK YETİŞEN HUŞLARIN (Betula verrucosa L, - Betula pendula L.) ÜRETİLMESİ VE PEYZAJ MİMARLIĞINDA KULLANILMA OLANAKLARI

Authors
Publisher
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Agriculture
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ÖZETTürkiye'de doğal olarak yetişen ve geniş bir alana yaydan huşların (Betuîassp.) dünyaya yayılış yeri Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimleridir (Aran, 1948).Ülkemizde Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde üç huş türü yaygın olarakyetişmektedir. Bunlar; Betula verrucosa Ehrh., Betula pubescens Ehrh. ve Betulamedwediewii Regel'dir.Doğu Anadolu'da yedşen Beyaz Huş (Betula verrucosa Ehrh) 2800 m. yükseğekadar çıkabilmekte ve çok geniş bir alana yayılmaktadır. Huşlarda gövde, önceleri beyaz 9renkte olup, sonraları kahverengiye dönmektedir. Huşlar genelde salkım formlu olupsonraları, baharda altın sarısı yaprak renkleriyle Peyzaj Mimarlığında kullanılmaya değerdekoratif ağaçlardır. Oldukça kanaatkar olan huşlar -50 V soğuğa dayanabilmektedir(Tanriverdi, 1964). Huşlar sonbaharda bol tohum vermekte ve alınan tohumlar sonbaharınsonuna doğru tavalara ekilmektedir. Doğu Anadolu Bölgesindeki hıış'a olan aşırı talepnedeni ile bu ağacın çelikle de üretilmesi üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bunlara ekolarak fidanlıklarda aşı ile üretim çalışmaları yapılmaktadır (Anon, 1987). Doğu AnadoluBölgesinin ve özellikle Erzurum yöresini sembolik ağacını oluşturan huşların değişikorijinli türleri üzerinde yöreye adapte olabilecek türler üzerinde de çalışmalar sürdürülmektedir.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F