Affordable Access

La guerra civil del segle XV a Emprunyà

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article 12 LA GUERRA CIVIL DEL SEGLE XV A ERAMPRUNYÀi JOSEP CAMPMANY I GUILLOT CENTRE OtSlUDIS COMARCALS DEL BAIX LLC6Re3AT 1. Introducció L'objectiu d'aquest treball és triple. Primer, posar de manifest que els senyors d'Eramprunyà, durant els primers anys de guerra, foren contraris a Joan II, fet poc remarcat pels estudiosos, enlluernats per la lleial- tat reialista de Jaume Marc IV, baró entre el 1466 i el 1498? De fet, aquesta lleialtat és excepcional en una família que, des de feia anys, militava als rengles del partit aristocràtic, com s'evidencia en analitzar la participació en corts dels Marc ' Segon, descriure mi- nuciosament, a partir dels textos coetanis, els fets militars que succeïren a Eramprunyà i territoris veïns durant la guerra. I, tercer, estudiar un cicle de llegen- des tardomedievals que tenen per escenari Erampru- nyà. Volem constatar-ne l'existència i aportar elements d'anàlisi que permetin, més endavant, altres estudis especialitzats. 2. Eramprunyà antireialista (1460-1466) Les causes de la guerra han estat ben estudiades a nivell general.'* Amb la sorprenent mort de Carles de Viana, el 23 de setembre de 1461, les tensions socials covades durant dècades havien esclatat. La crisi es polaritzava entre la reina, Joana Enríquez, i el Con- sell del Principat, organisme creat el desembre de 1460 per les inacabades corts de Lleida, institucionalitzat com a govern de Catalunya per la Concòrdia de Vila- franca del 21 de juny de 1461, i controlat pel partit aristocràtic. L'inici de les hostilitats es pot fixar en la sessió del Consell del 16 de febrer de 1462, en la qual s'estudià la creació d'un exèrcit per sufocar els aixecaments pagesos de la muntanya gironina. El 5 de març, el Con- sell n'aprovava la mobilització, malgrat l'oposició de la reina, que fugia a Girona deu dies després. El 29 de maig, l'exèrcit sortia de Barcelona i posava setge a Girona. L ' i l d'agost de 1462, el Consell oferia la corona al rei castellà Enric

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F