Affordable Access

Вплив фізичних вправ на розумову і фізичну працездатність студентів педагогічного університету

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Lb2300 Higher Education

Abstract

03arfspu.rtf Р.Ф. Ахметов. Вплив фізичних вправ на розумову і фізичну працездатність студентів педагогічного університету УДК 796.022 Р.Ф. Ахметов, кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський педуніверситет) ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА РОЗУМОВУ І ФІЗИЧНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Розглядаються особливості впливу фізичних вправ на розумову і фізичну працездатність студентів. Проведені за останні роки дослідження підтверджують позитивний вплив фізичних вправ на розумову працездатність студентів у різні періоди навчального року [1, 2, 3, 4]. Однак характер впливу на організм вправ з переважною спрямованістю на розвиток сили, швидкості, витривалості, їх інтенсивність в різні періоди нав- чального року, судячи з літературних джерел, вивчені недостатньо. Цьому аспекту присвячено дане дослідження. Для вивчення характеру впливу на розумову та фізичну працездатність фізичних вправ з пере- важною спрямованістю на розвиток сили, швидкості, витривалості ми спланували три варіанти проходження навчального матеріалу з фізичного виховання. Таблиця 1 Показники розумової працездатності у студентів при І, ІІ і ІІІ варіантах планування навчального наванта- ження у процесі занять із фізичного виховання Місяці року Тести Варіант планування ІХ ХІ ХІІ ІІ ІІІ ІV V 1 190 174 260 260 245,5 248,3 274 2 213 210,4 209 283,3 289 297 309 Проста рухова реакція 3 295 299 338 291 295 324 347 1 1014 1209,1 1214 1228,2 1304 1269 1252 2 1008 1211 1207,3 1217,6 1244 1201 1187 Коректурні проби. Кількість проглянутих знаків 3 1037 1150 1078 1213 1207 1186 1161 1 7,20 7,38 7,45 7,25 7,38 7,43 7,44 2 7,55 8,13 8,25 8,09 8,17 8,24 8,32 Швидкість розумових процесів. Кількість вирішених прикладів 3 7,59 8,20 8,32 8,13 8,26 8,31 8,41 1 304,4 313 326,2 332 334 337 343 2 308 308 301 293 297 296 290 Частота рухів кисті 3 299 302,1 307,4 320 312 312,2 316,5 Таблиця 2 Динаміка показників фізичних якостей у студенті

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F