Affordable Access

Carrer del Torrent

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Fonts_39.indd CENTRE D’ESTUDIS ARGENTONINS JAUME CLAVELL 33 Contribució a la genealogia dels Pannon i altres abril 2009 - núm. 38 ret, devant la paret de Cap de Creus, (la nostra paret de les Mentides) i contemplant el carrer Gran fi ns a la plaça Nova el veig esventrat, remogut per les obres que el dei- xaran arreglat, bonic i agradable com un passeig. Fa pocs anys que aquest tram de carrer s’anomena Gran, abans s’havia dit de José Antonio i abans Fermín Galan i abans Carles Padrós i durant anys i panys carrer del Torrent. És per aquí que, avui soterrat, hi baixava per la superfície el tor- rent d’en Fornells, després d’en Gomis, i després de la Gustana, però sempre va ser el Torrent per antonomàsia. Evocant una frase d’en Joaquim Ripoll, aquí va ser el meu “pati d`estrelles”; la meva infantesa i la meva joventut van estar lligades a aquest carrer. Recordo els motius o mal- noms de cada casa, els establi- ments, les botigues; can Papó i cal La Guapa merceries i el Matalaser i el Sastre, en Marcelino el llau- ner, les barberies, n’hi havia dues i l’Angeleta de la llet que eviden- ment venia llet, etc. Encara exis- teixen establiments que estan aquí des de primers del segle passat, can Fontcubeta o aquell forn de pa en el núm. 30 que s’havia dit cal Pa Gros i en la meva època es deia cal Cargolat, més antiga era la farmàcia i recordo com si fos ara el farmacèutic amb una petita barba blanca atrafegat fent alguna potinga, això si seguint al peu de la lletra, una recepta o fòrmula magistral, però del que vull deixar constància és de cal Moreno, perquè m’afecta directament. Aquesta botiga ja existia en el segle XIX i n’és testimoni D carrer del torrent CO L·L AB OR AC IÓ LLUÍS SERRA

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments