Affordable Access

Küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ) yönelik fuar teşvikleri ve fuarların Türkiye ekonomisine katkısı

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı
Publication Date

Abstract

Küreselleşen dünyada, değişen rekabet ve gelişen pazarlama koşullarında ulusal ve uluslararası arenada düzenlenen fuarlar, ticaret ve sanayi dünyasında yükselen pazarlama değerleri arasında ön sıralara yükselmiştir. Sınırları olmayan bir pazarda faaliyet göstermek zorunda kalan işletmelerin ticari faaliyetlerine, bilişim teknolojilerinin katkısı yadsınamamakla birlikteæ tek başına teknolojik yeniliklerin, fuarların yerini doldurabileceğini belirtmek mümkün değildir. Katılımcı firmalara ve ziyaretçilerine birçok farklı fırsatı aynı anda sunan fuarlarda, potansiyel alıcı ve satıcılaraæ kısa zamanda, toplu bir platformda, optimum emek ve maliyetle ulaşma imkanı bulunmaktadır. Internetin, tüccarlar için yalnızca yol gösterici olabildiği ve profesyonellerin işi şansa bırakmayıp, satın alacağı ürünü ve daha sonraki teknik servis hizmetlerini yerinde ve dokunarak satın almayı her zaman daha çok tercih etmekte oldukları bir gerçektir. Çalışmamızdaæ ciddi bir kaynak ve istatistiki veri sıkıntısı bulunan fuarcılık faaliyetlerinde, KOBİ'lere verilen fuar teşvikleri ile fuarcılığın ülkemiz ekonomisine olan katkısı incelenmiştir. Araştırmamızın ilk bölümde fuarcılık türleri ve Türkiye fuarcılığının gelişimi konusundaki tanım, görüş ve düşüncelere yer verilmiştir.İkinci Bölümde ülkemizde fuarlara yönelik teşvik veren kurum ve kuruluşların verdiği destekler ve bu konuda yayınlanan tebliğler geniş biçimde yer verilmiştir.Çalışmamızın üçüncü Bölümünde ise, fuarcılığın Türkiye ekonomisine katkısı ve fuarcılığın gelecekte ülkemiz ekonomisi üzerindeki etkileri istatistiki veri, tablo ve şekillerle ele alınıp değerlendirilmiştir.Sonuç Bölümünde ise, fuarcılığın genel bir değerlendirmesi yapılarak, ülkemizdeki fuarcılığın gelişmesi konusundaki görüş ve önerilerimize yer verilmiştir.<br />The international exhibitions held in the global world, under the changing competition and developed marketing conditions, moved to preceding lines among the emerging marketing values in the business and industry life. It is irrefutable that the enterprises which are have to work under in a unlimited market obtains informatics Technologies for their commercial activities æ however it is not possible to determine that the technological innovations cannot be exchanged with exhibitions.In these exhibitions where various changes are supplied to attending companies and visitors, there is an opportunity for potential buyers and sellers as to reach with optimum labor and cost in a shot time on a collective platform.The internet can only be a guide for merchants and the professionals do not leave their business to the chance, but it is a reality that the professionals they prefer to purchase the sold items in its place via touching and getting information for further technical services In our study, where a serious source and statistical data difficulty exists in exhibition facilities, we have examined the contribution of exhibitions and SME exhibition incentives to the country economy. In the first part of our research,, descriptions, ideas and visions about development of Turkish exhibitions with exhibitions varieties are mentioned.In the second part, the incentive supports given by associations and corporations in our country fort he exhibitions and communiqués published in this subject are widely explained In the third part of our study, the contribution exhibitions to Turkey's economy and the future affects of exhibitions on the Turkey's economy are explained via charts and diagrams.In the result part, a general evaluation of exhibitions are made and our opinions and suggestions are given about developing exhibitions in our country.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.