Affordable Access

1462, novembre. Reconeixement. Sant Iscle d'Empordà

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Francesca, esposa de Pere Coloma, difunt, de Sant Iscle, reconeix deure a Gabriel Maig, gendre seu, 35 lliures de la dot de la seva filla Francesca

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.