Affordable Access

Evaluering af ændringerne i PBL modellen på TEKNAT AAU

Authors
Publisher
UCPBL UNESCO Chair in Problem Based Learning
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Rapport PBL model - final 1 Evaluering af ændringerne i PBL modellen på TEKNAT AAU Anette Kolmos & Jette Holgaard 2 ISBN 978-­‐87-­‐91404-­‐34-­‐4 2012 Online publication UNESCO Chair in Problem Based Learning in Engineering Education Aalborg University att. Marianne Nyborg Vestre Havnepromenade 5,1 9000 Aalborg http://www.ucpbl.net 3 Forord Denne undersøgelse har til formål at indsamle de første erfaringer med ændringerne i PBL-­‐modellen på det teknisk-­‐naturvidenskabelige fakultet, på Aalborg Universitet (AAU), således at en afdækning af styker og svagheder ved ændringen kan danne en platform for det videre pædaogiske udviklingsarbejde på AAU. I dette arbejde ønskes det også, at der kan skelnes imellem de forhold, der kan spores tilbage til selve modellen, og de der kan spores tilbage til selve implementeringen af modellen. Ændringerne trådte i kraft i september 2010 på første og andet studieår, Bachelor, og for de fleste studienævn også fra 1. Studieår på kandidatuddannelserne. . Undersøgelsen er finansielt understøttet af Det Teknisk Naturvidenskabelige Fakultet, AAU. Empiriindsamlingen blev foretaget efterår 2011 (sept/okt) af Prof. Anette Kolmos og Post-­‐ Doc Christina Myrdahl Grann. Afrapporteringen er foregået i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F