Affordable Access

Kees van Kersbergen and Philip Manow (eds.): Religion, Class Coalitions and Welfare State

Authors
Publisher
University of Zagreb, faculty of Law, Study centre for Social Work; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

07 Knjige.indd 452 Rev. soc. polit., god. 17, br. 3, str. 441-455, Zagreb 2010. Knjige i časopisi njihove analize. Ukupno se stoga može reći da je analiza pružena u knjizi dosta manjkava i ograničenog dometa, da izo- stavlja potencijalno relevantna objašnjenja te da je dokazivanje glavne postavke rada napravljeno na nesistematičan i neuvjer- ljiv način. Jaka strana rada je u tome što su prilično detaljno prikazane promjene u elementima socijalne politike koje autori analiziraju, iako je čitatelju praćenje ovih informacija donekle otežano zbog načina na koji su prezentirani. Andrija Henjak doi: 10.3935/rsp.v17i3.961 RELIGION, CLASS COALITIONS AND WELFARE STATE Kees van Kersbergen i Philip Manow (ur.) New York: Cambridge, 2009., 318 str. Kapitalizam ne poprima jedinstven oblik niti među razvijenim zemljama OECD-a. Umjesto toga, postoje mnoge varijante ka- pitalizma. Mnogi autori pokušali su obja- sniti uzroke različitih oblika kapitalizma u zapadnom svijetu. U knjizi Religion, Class Coalitions and Welfare State grupa autora tvrdi da je razvoj kapitalizma u zemljama Zapadne Europe i Sjeverne Amerike uvje- tovan religijom. U jednoj od najpoznatijih studija različitih oblika kapitalizama na Za- padu – Three Worlds of Welfare Capitalism, Gosta Esping-Andersen razabire tri oblika kapitalizma – socijaldemokratski, liberal- ni i konzervativni. Međutim, u ovoj knjizi Esping-Andersenova »tri svijeta kapitaliz- ma« postaju katolički, luteranski i reformi- rano-protestantski oblik kapitalizma. U prvom poglavlju Philip Manow i Kees van Kersbergen pružaju teoretski okvir za razumijevanje uloge religije u determini- ranju razvoja socijalne države. Njihova osnovna teza je da razvoj socijalne države ovisi o pojavi religioznih stranaka koje su pokušale osporiti dominaciju liberalnog kapitalizma. Stranke za obranu religije ili kršćansko-demokratske stranke uspjele su postati dominantne stranke na europskom kontinentu, gdje su katolici činili znatan udio ukupne

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F