Affordable Access

Predavanje u Győru i Veszprému o aktualnosti Govora na gori

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

BS-4-06-n.indd 1107 izvje{}a – informationes PREDAVANJE U GYŐRU I VESZPRÉMU O AKTUALNOSTI GOVORA NA GORI Nikola HOHNJEC, Zagreb Prof dr. János Schmatovich (Ive Šmatović) organizirao je u Mađarskoj gostovanje dr. Nikole Hohnjeca s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prvoga je dana, 25. listopada, profesor Hohnjec održao predavanje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Veszprému pod naslovom: »Zabrana suđenja i po- ticaj na ispravljanje (Mt 7,1-5). Govor na gori: druge ne sudi a svaki ispravak počinje od sebe«. Nakon predavanja u dobro popunjenoj dvorani prisutne studentice i studen- ti zajedno s profesorima razvili su dugi biblijski kolokvij. U razgovoru je dotaknuto i ne- autentično ponašanje glavnih političara i dužnost Crkve da o tome podigne svoj glas. Predavanje je s njemačkog već unaprijed bio preveo i razgovorom koordinirao profesor starozavjetnih znanosti György Kocsi. On je svojim zauzetim vođenjem kroz predavanje i diskusiju i posebno širokom erudicijom prevladao poteškoću jezičnog sporazumijeva- nja. Veszprém, mlado teološko učilište, otvoreno je laikatu. Među profesorima se poseb- no istaknuo svojom prijaznošću i gostoprimstvom profesor i rektor Bogoslovnog sjeme- ništa dr. Istvan Varga i prisutni profesor novozavjetnih znanosti dr. Gyula Takács, struč- njak s područja proučavanja Poslanice Hebrejima. Druženje se među profesorima nasta- vilo na večeri u sjemenišnom blagovalištu. Inače su Katolički bogoslovni fakultet i Bo- goslovno sjemenište smješteni u zamijenjenoj prostranoj zgradi nekadašnjeg središta za partijski pomladak. Drugoga dana, 26. listopada u svečanoj dvorani Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Győru, afi liranog Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu profesor Hohnjec također je održao predavanje i u žustroj podužoj diskusiji odgovarao i poticao na biblijski razgovor o Isusovim idealnim proglasima u Govoru na gori. Prisutan je bio dijecezanski biskup dr. Lajos Pápai, profesori i svećenici iz grada i posebn

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F