Affordable Access

The Issue of People's Livelihood in China's Guideline on Building a Harmonious Society and Vietnam's Strategy for Sustainable Development.

Authors
Publisher
Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS)
Publication Date
Keywords
  • Livelihood
  • China
  • Harmonious Society
  • Vietnam
  • Sustainable Development.
  • Tư Tưởng Tôn Trung Sơn
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • Dân Sinh

Abstract

Bài viết đã phân tích những tư tưởng cơ bản của Tôn Trung Sơn và Hồ Chí Minh về dân sinh. Nếu Tôn Trung Sơn coi chủ nghĩa dân sinh là chủ nghĩa xã hội thì Hồ Chí Minh quan niệm mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là giải quyết vấn đề dân sinh, mang lại ấm no, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời, tác giả cũng phân tích và so sánh để chỉ ra những điểm chung, tương đồng giữa chủ trương xây dựng xã hội hài hoà của Trung Quốc và chiến lược phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam, trong đó nổi bật là mục tiêu nâng cao chất lượng của sự phát triển và giải quyết ngày càng tốt hơn vấn đề dân sinh

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments