Affordable Access

Obredne i otajstvene dinamike u kršćanskoj inicijaciji

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Salona
  • Baptisterij
  • Inicijacijska Dinamika
  • Procesnost

Abstract

32 Spectrum Uvod Inicijacija, općenito shvaćena kao pristup pojedinca nekoj zajednici, oduvi- jek je bila važan čin i za pojedinca, ali jed- nako tako i za zajednicu. Inicijacija je, na- ime, tijesno vezana uz kategorije identiteta i pripadnosti. Incijacija daruje i utvrđuje identite pojedinca te objavljuje i potvrđuje njegovu pripadnost zajednici, društvu ili skupini. Ne upuštajući se u zanimljive so- cio-antropološke analize raznih inicijacij- skih oblika, pozornost usmjeravamo pre- ma kršćanskoj inicijaciji i naglascima koji je karakteriziraju baš kao kršćansku. Radom se želimo približiti dublje- mu i cjelovitijemu razumijevanju kršćanske inicijacije kao poniranja u otajstvo Krista i otajstvo Crkve, slijedeći pritom put obred- ne dinamike, kako nam ga ocrtava drevna liturgijska praksa, čitana iz najstarijih litur- gijskih i patrističkih izvora. Put otajstvene dinamike uranjanja u otajstvo Krista otkan je liturgijskom euhologijom, obrednim ge- stama i činima, arhitektonskim i ikono- grafskim elementima koji zajedno grade obred kao strukturu otajstvenoga događa- nja. Uočavajući te elemente želimo čisti- ti memoriju razuma i srca za ispravnije i punije razumijevanje, a onda i življenje kr- šćanske inicijacije kao hoda k vjeri i u vje- ri. Poznavanje obredne dimamike kakvu je nekoć njegovala obredna praksa Crkve po- maže nam na nov način živjeti i otkrivati liturgijsku estetiku i dinamiku otajstva u današnjim sakramentalnim slavljima. Robert Kupčak Obredne i Otajstvene dinamike u kršćanskoj inicijaciji Radom se želimo približiti dubljemu i cjelovitijemu razumijevanju kršćanske inicijacije kao poniranja u otajstvo Kris- ta i otajstvo Crkve, slijedeći pritom put obredne dinamike, kako nam ga ocrtava drevna liturgijska praksa, čitana iz najs- tarijih liturgijskih i patrističkih izvora. 33ogledi i prinosi studenata teologije Obredne i otajstvene dinamike u kršćanskoj inicijaciji Od velikog značenja u ovom raz- mišljanju bit će nam liturgijsko-teol

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments