Affordable Access

Oversigt og vurdering af AKTA hastighedsmålinger

Authors
Publisher
Technical University of Denmark, Centre for Traffic and Transport
Publication Date
Keywords
 • Rapporten PræSenterer Metoder Til At Analysere TræNgsel
 • Trafikafvikling Og Hastighedsdata I Vejnet Baseret På Data Fra Gps-Enheder Installeret I Biler
 • I Forhold Til Traditionelle TrafiktæLlinger Og Spoledata
 • Giver Data Fra Biler Yderligere Information
 • Idet Der Opnås Kontinuerte Data Over Samlede Ruter
 • Man Undgår Derudover Tekniske Problemer Med Fortolkning Af Spoledata
 • Når Trafikafviklingen Er Meget TæT Og Hastigheden Lav (KøDannelse)
 • De Udviklede Metoder Er Testet På En Del Af Datagrundlaget Fra Det KøBenhavnske Akta Roadpricing Eks
 • Hvor 500 Biler Blev Fulgt V
 • H
 • A
 • Gps Over Tre ForsøGsrunder Fordelt Over En 2-årig Periode
 • Kapitlerne 2-5 Beskriver Datagrundlag Og Metode I Akta
 • Kapitel 2 Beskriver Baggrund Og GennemføRelse Af Akta ForsøGet
 • I Kapitel 3 Og 4 Omtales Metoden Bl
 • A
 • Map-Matchingen
 • Det Digitale Kortgrundlag Og Frasortering Af UtrovæRdige Data
 • Kapitel 5 Belyser DatasæTtets DæKningsgrad
 • Set Ud Fra En Inddeling I Vejtyper
 • Tidsperioder Og Geografiske Områder
 • Det Konkluderes
 • At Gps-Data DæKker En Meget Stor Del Af Vejnettet I Hovedstadsområdet
 • Gps Kan Således Benyttes Til At Etablere En KontinuæR Monitering Og Rapportering Af TræNgsel
 • Kapitel 6 Analyserer Hastighedsmålingerne
 • Konklusionen Er
 • At Der Er Store Og Systematiske Afvigelser Mellem De Målte Og Skiltede Hastigheder
 • Generelt Er De Målte Hastigheder Meget Lavere I De Centrale Dele Af KøBenhavn
 • Mens De Er HøJere I De Ydre Dele Af Regionen
 • I Kapitlerne 7-10 Beregnes TræNgsel På Vejene
 • I Kapitlerne 7 Og 8 Belyses Den Geografisk Udspredning Af TræNgsel I Myldretiderne Og Spidstimerne O
 • I Kapitel 8 Illustreres Også Hvornår Spidstimen Ligger På Forskellige StræKninger – Det Fremgår At D
 • H
 • T
 • Placeringen Af Den VæRst Belastede Time
 • I Kapitel 9 OpgøRes VejtræNgsel Baseret På StræKningshastigheder
 • Som Forventet Giver Dette En StøRre TræNgsel (Lavere Hastighed) End Baseret På Snithastigheder
 • Endelig Indeholder Kapitel 10 En ForeløBig Beregning Af Bilisternes Forsinkelse På En Normal Hverdag
 • Her Er Målingerne Af VejtræNgsel Baseret På StræKningshastigheder Opregnet Ved HjæLp Af En Trafikmod
 • Hvor Der Er Lagt Trafik Ud På Hele Vejnettet

Abstract

Oversigt og vurdering af AKTA hastighedsmålinger - DTU Orbit (27/04/14) Nielsen, O. A., Overgård, C. H., Landex, A., & Würtz, C. J. (2004). Oversigt og vurdering af AKTA hastighedsmålinger. (1 ed.) Technical University of Denmark: Technical University of Denmark, Centre for Traffic and Transport. (Uden navn; No. 2004-4).

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments