Affordable Access

Nieuws van het Zwin: 12 october 1997

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Belgium
  • Het Zwin Natuurreservaat

Abstract

8300 KNOKKE-HEIST OOIEVAARSLAAN 8 ~ (050) 60.70.86 NATUURRESERVAAT HET ZWIN 1~-Q~-~Q~EEiliER_;_~~n_ni~y~~-brg~g~gg~!-~QQ!_~!g!~~ Op 1 augustus 11 .. deden we een verrassende .waarneming : 4 koereigers verbleven in de weiden voor de ingang van het rerservaat ; op 14 augustus kwam er nog een 5e. exemplaar bij. Deze vogels zouden hier meer dan 2 maanden blijven. Nog groter werd de verrassing toen 2 paartjes een nest begonnen te bouwen vlakbij de kooi in het vogelpark waar klein~ zilverreigets en koereigers tentoonge~teld ·zijn. Dit wel zeer late broedgeval heeft uiteraard te maken met de uitzonderlijk gunstige Weersomstandigheden die we in augustus en september gekend hebben. Bovendien garandeerde dit goede weer ook veel insecten , vooral dan in de omgeving van de in deze weiden aanwezige runderen. Koereigers voeden zich namelijk vooral met sprinkhanen en andere insecten in de omgeving van vee. Vaak ook ziet men ze op de rug van het vee zitten. Zapikken e·r teken en andere parasieten op. OOrspronkelijk is deze kleine witte reiger een indo-afrikaanse soort die momenteel geleidelijk aan cosmopoliet wordt. Vooral in de laatste halve eeuw kent hij een spectaculaire toename. In Europa broedde deze soort enkel in Spanje en Portugal. Sedert 1958 broedt hij in çlg_Ç'l.J!lar!l..\1~ (Zuid..::..f.rankrijk). Vanaf het eind der tachtiger begin negentiger jaren kwam er een spectaculaire toename naär h~t noord'êri toe •. , ·"' ·'-·-··· "'"'~· '"-···· Voor ons land was hij tot op heden een zeldzame verschijning.Spijtig genoeg mislukten beide broedsels : het eerste werd verlaten en in het ander nest stierven de twee jongen. Dit waren wel de eerste broedgevallen voor ons land. 2. Sinds een tweetal weken verblijven er 9 vreemde ooievaars (waarschijnlijk wilde exemplaren) tussen onze standvogelpopulati~~ Men kan ze gemakkelijk herkennen daar ze boven het loopbeen zijn geringd ; bij onze vogels is de ring onder het loopbeen geplaatst. Er zijn twee Franse en 7 Nederlandse vogels bij. Met

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F