Affordable Access

Download Read

En händelse att minnas: kan eventsegmentering reducera proaktiv interferens?

Authors
Publisher
Lunds universitet/Institutionen för psykologi
Keywords
  • Social Sciences
  • Eventsegmentering
  • Eventperception
  • Proaktiv Interferens

Abstract

Att glömma något vi vill minnas är irriterande, men glömska för oviktig information kan hjälpa oss att minnas det som är relevant. Studier om glömska på grund av att gammal och irrelevant information stör den information som ska återkallas (proaktiv interferens, PI) har visat att man kan reducera interferens genom att introducera ny information som skiljer sig från den gamla, och på så sätt förbättra minnet för detta material. På liknande sätt har forskning om perception av händelser visat att uppfattningen att en ny händelse har inletts (eventsegmentering, ES) kan skapa glömska för irrelevant information från den förra händelsen, vilket förbättrar minnet för den nya. För att studera dessa två relaterade minnesfenomen tillsammans utfördes ett experiment med 48 deltagare där det undersöktes om ES kunde reducera PI. Två ES-betingelser infördes i ett klassiskt release from proactive interference (RPI)-paradigm utöver de ursprungliga PI- (kontroll) och RPI-betingelserna. Det predicerades att ES-betingelserna skulle producera en RPI-effekt i likhet med den ursprungliga betingelsen, i linje med tidigare data som har kunnat förklaras av event segmentation theory. En inomgrupps-ANOVA visade att ingen sådan effekt fanns jämfört med kontrollbetingelsen, och ytterligare forskning med en modifierad design behövs.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F