Affordable Access

Bellpuig 1989, núm. 014

Publisher
Redacció
Source
Legacy

Abstract

Sumari * LES DARRERES PLUGES Alguns afectats per la glo- pada. * LES NN. SS. Opinions de les forçes vi- ves d'Artà. NOTICIARI Visita al nostre poble dels nins saharauis XERRIM-XERRAM * ESPORTS * EDITORIAL Lliçons d'una torrentada * ARA FA 25 ANYS * MES COL.LABORACIONS 04BEI,I.,PUIGT6. . _ ARTA, Is ..es ... .1 en 4(JA1 ............... • iml q WM 111, 23 SETEMBRE 1989 Ng 14 -VI EPOCA - ANY XXX- REVISTA QUINZENAL INUNDACIONS A LA COMARCA DE LLEVANT La lucha contra el cáncer sólo será positiva, teniendo presentes dos cosas: 1•.- Diagnosticando a tiempo. Ante la duda visitar al médico. 2•.- Ayudando a la Junta Local de cada población cono el donativo fijo de SOCIO " PROTECTOR, de modo que el dinero garantice un servicio permanente de investigación y campañas preventivas. ES UNA LLAMADA Y UN RUEGO DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES TEL. 23 01 49 001 U44, e• 2 194 BEI -PUIG 21 setembre 1999 COL.LABORACIÓ POÉTICA Quan un era jovenet anava per la muntanya. Mirava volar el voltor, contemplava la milana, sentia cantar els ocells pels brancams de l'arbolada. Vaig pujar a la muntanya per veure el mar infinit, blau, net, transparent, cristalli, les quals aigiies me banyaven mon esquinçat esperit. He tornat a la muntanya, no he vist volar el voltor ni planejar la milana. Tampoc el cant dels ocells dins les branques deis pinurs. No pujeu a l'Atalaia per veure la mar blava. Avui resta embrutada, dels homes contaminada. És de condició humana espenyar l'Obra Divina. Si volem una mar clara ara i sempre, netejem-la. L'Herència que rebérem als nostres fills podrem tornar. El. premi sera una joia que rebran en el futur. Pep Bemad, Pantalt, Agost, 1989 DESOLACIO I ENYORANÇA En Pep Bernad, Pantali, després d'una incursió a través del Parnàs, seguint els dictats dels deus de l'Olimp i la fecunda Talia, ens dóna un primerenc resum de les lliçons rebudes dins els temples poetics de la metafísica bucólic

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F