Affordable Access

Diabetes Mellitus in Adolescents

Authors
Publisher
PLIVA CROATIA d.o.o.
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Dijabetes Melitus Tipa 1
  • Dijabetes Melitus Tipa 2
  • Djeca
  • Adolescenti
  • Kontrola Glikemije
  • Type 1 Diabetes Mellitus
  • Type 2 Diabetes Mellitus
  • Children
  • Adolescents
  • Glycemic Control

Abstract

Dijabetes melitus je skupina metaboličkih poremećaja karakteriziranih povišenom koncentracijom glukoze u krvi kao posljedicom nedostatnog lučenja inzulina, izostanka njegova djelovanja ili kombinacije tih dvaju mehanizama. Najčešći oblik dijabetesa u djece i adolescenata je dijabetes mellitus tipa 1, no s pandemijom pretilosti svjedočimo sve većoj učestalosti dijabetesa melitusa tipa 2 već u toj dobi. Uspješno liječenje dijabetesa posebno je važno upravo u vrijeme puberteta, ponajprije kako bi se omogućio normalan rast i razvoj te odgodila pojava kroničnih mikrovaskularnih komplikacija bolesti. Na žalost, s početkom puberteta glikemijska se kontrola obično pogoršava. Pogoršanje kontrole bolesti pripisuje se ponajprije psihološkim problemima adolescentne dobi te slaboj suradljivosti u provođenju dijetetskih mjera i primjeni inzulina. Ipak, dokazano je da to nije jedini uzrok te da promjene endokrinog sustava uvelike pridonose pogoršanju kontrole glikemije u adolescenata.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F