Affordable Access

Distribution and abundance of the sand star Astropecten irregularis (Pennant, 1777) (Echinodermata, Asteroidea) on the continental shelf in the northern and middle Adriatic Sea

Authors
Publisher
Institute of Oceanography and Fisheries
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Astropecten Irregularis
  • Jadransko More
  • Distribucija
  • Abundancija
  • Astropecten Irregularis
  • Adriatic Sea
  • Distribution
  • Abundance

Abstract

Morska zvijezda Astropecten irregularis (Pennant, 1777) je uobičajena vrsta u Jadranskom moru. Glavni ciljevi ovog istraživanja su bili ustanoviti njezinu distribuciju, biomasu i abundanciju na kontinentskoj podini otvorenih voda sjevernog i srednjeg Jadrana na osnovi eksperimentalnog uzorkovanja pridnenom kočom za vrijeme 11 putovanja ekspedicije Pipeta (1985.-1994.). Obavljeno je 518 potega pridnenom kočom na 56 unaprijed određenih stalnih postaja uzduž deset transekata, na različitim tipovima sedimenta na dubinama od 10 do 430 m. Vrsta A. irregularis je zabilježena u 82,2% potega, s najvećim vrijednostima indeksa biomase i abundancije na dubinama od 10 do 50 m. Najdublje je zabilježena tijekom potega od 313,5 do 412,5 m. Iako je vrsta zabilježena na cijelom istraživanom području, najabundantnija je bila na nekim područjima najsjevernijeg dijela Jadrana, te vrlo abundantna na područjima uzduž zapadne obale. Najveće srednje vrijednosti indeksa biomase i abundancije su zabilježene na pijesku-siltu-glini, siltoznom pijesku i pjeskovitom siltu te na glinovitom siltu i siltoznoj glini.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments