Affordable Access

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Енергозбереження та енергетичний менеджмент” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Энергосбережение и энергетический менеджмент

Abstract

ÏðîãðàìàÅÅÌ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В.Х. Далека, Н.В. Гарбуз, О.С. Гордієнко ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод») Харків – ХНАМГ – 2009 2 Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Енергозбереження та енергетичний менеджмент” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укл.: проф., д.т.н. В.Х. Далека, ас. Н.В. Гарбуз, ас. О.С. Гордієнко – Х.: ХНАМГ, 2009. - 19 с. Укладачі: В.Х. Далека, Н.В. Гарбуз, О.С. Гордієнко Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Рецензент: к.т.н. В.П. Андрійченко Затверджено на засіданні кафедри електричного транспорту (протокол № 2 від 08.09.2009 р.) © Далека В.Х., Гарбуз Н.В., Гордієнко О.С., ХНАМГ, 2009 3 ЗМІСТ Стор. ВСТУП……………………………………………………………………….. 4 1 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ............................................... 5 1.1 Мета, предмет та місце дисципліни........................................................5 1.2 Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни..............................................5 1.3 Освітньо-кваліфікаційні вимоги.............................................................7 1.4 Рекомендована основна навчальна література......................................7 1.5 Анотації програми навчальної дисципліни.................................

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F