Affordable Access

Limfjorden Rundt:25 år med kapsejladsen 1988-2012

Authors
Publisher
Limfjordsmuseet
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Det Grønne KontaKt uDvalG Vi skal have naturen tilbage I denne rapport har 18 naturorganisationer samlet i Det Grønne Kontaktudvalg bedt 42 universitetsforskere og andre fagfolk om at give oplæg til, hvordan tabet af naturens mangfoldighed kan stoppes inden 2020. Det er første gang, at en så lang række af landets mest kompetente biodiversitetsfolk bl.a. fra fem universiteter er gået sammen med de grønne interesseorganisationer, og oplægget kommer netop som regeringen nedsætter en Natur- og Landbrugskommission og skal udarbejde Naturplan Danmark med det formål at sikre natur og biodiversitet. Rapporten fremlægger de mest kyndige danske forskeres samlede vurdering af, hvordan vi bedst muligt kan forbedre forvaltningen af Danmarks biodiversitet. Der er rigeligt at gøre – også en masse steder, hvor det ikke koster ret meget, fx på det offentliges egne arealer og på havet. Dette gælder ikke mindst i statsskovene, hvor bevarelse af biodiversitet bør have førsteprioritet. Politikerne må herunder indse, at den udbredte selvforståelse, at vi er et af verdens bedste lande, hvad angår beva- relse af biodiversitet, i realiteten er usand. Det Grønne Kontaktudvalg består af følgende organisationer D a n m a r K s n atu r fr em m o D 2 0 2 0 - o m at sto p p e ta b et a f b io lo G isK m a n G fo lD iG h eD D et G r ø n n e Ko n ta K tu D va lG Medlemmer Biologforbundet Danmarks Naturfredningsforening Dansk Botanisk Forening Dansk Entomologisk Forening Dansk Geologisk Forening Dansk Ornitologisk Forening – BirdLife Denmark Dansk Pattedyrforening Det Økologiske Råd Dyrenes Beskyttelse Foreningen til Svampekundskabens Fremme Geografforbundet Greenpeace-Danmark Jydsk Naturhistorisk Forening Natur og Ungdom Verdens Skove (Nepenthes) WWF Verdensnaturfonden Observatør Friluftsrådet Oceana om at stoppe tabet af bioloGisK manGfolDiGheD D a n m a r K s n at u r fr em m o D 2 0 2 0 Danmark

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F