Affordable Access

Problem dozrijevanja u vjeri

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Keywords
  • Vjera

Abstract

PROBLEM DOZRIJEVANJA U VJERI V l a d i m i r M e r ć e p Danas je dosta prošireno mišljenje da je vjera konačni stadij vjernika, neka konačna zemaljska luka u kojoj se on mora zauvijek -usidriti i u njoj se blaženo odmarati. Stoga se nerijetko odbacuje, kao dosadna i ne­ ugodna stvar, svaka pomisao da bi vjera morala neprestano rasti, dozri­ jevati, da bi se Gospodin morao neprestano očitovati, objavljivati, te da vjera traži uvijek nove dimenzije. Poput sjemena bačena u zemlju iz evanđeoske priče i vjera mora rasti ili venuti. Drugog joj puta nema. Iako je početni dar vjere u svakoga različit, te može biti vrlo malen i neznatan, ipak — i takav i toliki — mora se razvijati, dozrijevati, oploditi se. Ako do toga ne dođe, možemo se naći u opasnosti da čujemo oštru Spasiteljevu riječ: »A nekorisnog slugu bacite van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zuba« (M t 25, 30). Potrebu rasta u vjeri osjetili su i apostoli, još prije dolaska Duha Sve­ toga, kad su molili: »Umnoži nam vjeru!« (Lk 17, 5). Nju je dobro osje­ tio i otac onog padavičara dok je vruće molio: »Pomozi mojoj nevjeri« (Mk 9, 24). Tu su potrebu uvidjeli i Petar i Pavao, kad su u poslanica­ ma pisali vjernicima: »Molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu — pisao je Pavao — da prema nauci koju ste primili od nas. . . sve više napre­ dujete« (I Sol 4, 1). »Rastite u milosti i pravoj spoznaji našega Gospo­ dina Isusa Krista«, traži sv. Petar (II Pet 3, 17). Dok uviđamo potrebu i dužnost dozrijevanja u vjeri, ne smijemo zabo­ raviti da je Bog začetnik vjere, da je zapravo on dariva vjerniku. Stoga je Pavao jednom zauvijek opomenuo propovjednike da ne pripisuje sebi pravo na plod svojih riječi: »Ja sam posadio, Apolon je zalio, ali Bog je učinio da raste« (I Kor 3, 6). Bog je onaj koji »proizvodi htijenje i djelovanje« (Fil 2, 13), ali to, dakako, ne čini bez nas. I u v jeri smo Božji suradnici. Nikakva milost nije obećana niti dana lijenim i nemar­ nim ljudima. Pri tim mislima spontano nastaje pitanje: što znači

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.