Affordable Access

Notes sobre l'edició de manuscrits literaris del segle XIX

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Anuari 002.indd 377 Anuari Verdaguer 16 - 2008 Notes sobre l’edició de manuscrits literaris del segle XIX1 Pere Farrés Arderiu (Universitat de Barcelona) A. L’autor i els manuscrits En aquesta aportació parteixo de quatre aspectes: a) l’experiència d’haver publicat diversos manuscrits de Jacint Verdaguer, especialment els que conformen el «Cicle de L’Atlàntida» a Totes les Obres. II. Poemes llargs. Teatre (Proa, 2003): Colom 1867, L’Atlàntida. Primera versió (1868), Christophorus, Colom 1892; b) el fet d’estar treballant en la transcripció dels dos manuscrits complets de L’Atlàntida posteriors a 1868 i anteriors a 1877; c) la tasca d’editar Cor de Roure (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006), drama històric de Ramon Picó i Campamar, estrenat el 1869, a partir dels sis manuscrits con- servats, dos d’ells autògrafs de l’autor; els altres són d’altra mà, alguns utilitzats pel director o qui sap si, fi ns i tot, actors, de les diverses representacions que es feren del drama; d) la transcripció d’un llarg text de Ramon Picó i Campamar, de 1874, en què narra una excursió per la costa nord de Mallorca. 1. La mort prematura del Dr. Pere Farrés († novembre de 2008) no li va permetre de revisar i redactar per a la publicació el text que ara editem. De fet, és el guió que va seguir en l’exposició i que va anar completant i matisant, com a bon comunicador que era, davant del públic assistent a la Jornada. El publiquem atès l’interès que presenta, amb el permís de la seva vídua, Pepi Andreu, i també com a homenatge. Hem retocat al mínim el text i només en allò que en facilita la lectura i/o s’havia d’adequar als criteris de l’Anuari. La Redacció. 378 Anuari Verdaguer 16 - 2008 Pere Farrés Arderiu I d’una actitud prèvia: la que cal tenir el màxim respecte a l’autor i al manuscrit. Sorgeix ja la primera qüestió: Quan és editable un manuscrit que l’autor no va donar a conèixer? No entro ara a valorar la qüestió dels epistolaris i dels papers priv

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F