Affordable Access

Methods for early prediction of lactation flow in Holstein heifers

Authors
Publisher
Croatian Dairy Union; hmu@hmu.hr
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Holstein Prvotelke
  • Dnevna Količina Mlijeka
  • Rana Procjena
  • Regresijske Metode
  • Laktacijski Tijek
  • Holstein Heifers
  • Daily Milk Yield
  • Early Prediction
  • Regression Method
  • Lactation Flow

Abstract

Ciljevi su provedenog istraživanja bili definirati metode za ranu procjenu (temeljem podatka utvrđenog pri I. kontroli mliječnosti) laktacijskog tijeka u prvotelki holstein pasmine te izabrati optimalnu s aspekta predikcijske točnosti te aplikacijske jednostavnosti. Analizom je obuhvaćeno ukupno 304.569 zapisa dnevne količine mlijeka izmjerenih na 1136prvotelki holstein pasmine u razdoblju od ožujka 2003. do kolovoza 2008. godine. U ovisnosti o datumu mjerenja, datumu teljenja, dobi pri prvom teljenju, stadiju laktacije pri I. provedenoj kontroli mliječnosti te prosječnoj dnevnoj proizvodnji u prvih 25, T1 (te 25-45, T2) dana laktacije, kreirane su podgrupe mjesec mjerenja - mjesec teljenja - dob - proizvodnost - vremenski period. Parametri analiziranih nelinearnih i linearnih metoda procijenjeni su za svaku definiranu podgrupu. Kao mjere evaluacije korišteni su korigirani koeficijent determinacije te prosjek i standardna devijacija pogreške. Utvrđeni rezultati, s aspekta udjela pojašnjene varijabilnosti (R2 adj), ukazuju na superiornost nelinearne Woodove metode u odnosu na linearne (Wilminkova, Ali-Schaefferova, te Guo-Swalvejeva metoda) u obje podgrupe vremenskog perioda (T1 - 97,5% pojašnjene varijabilnosti; T2 - 98,1% pojašnjene varijabilnosti). Obzirom na iznos predikcijske pogreške (eavg±eSD), najmanja pogreška procjene dnevne (manje od 0,005 kg/dan), te laktacijske količine mlijeka (manje od 50 kg/laktaciji (T1 vremenski - period podgrupa), te manje od 30 kg/laktaciji (T2 vremenski - period podgrupa)); utvrđena je pri aplikaciji Woodove nelinearne metode procjene. Rezultati utvrđeni provedenim istraživanjem ukazuju na mogućnost uporabe procijenjenih Woodovih regresijskih parametara za rutinsku ranu procjenu laktacijskog tijeka u prvotelki holstein pasmine.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F