Affordable Access

RFID (radyo frekanslı tanıma) teknolojilerinin işletme performansı üzerindeki etkileri

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı
Publication Date

Abstract

Michael Porter'ın dediği gibiæ küreselleşen rekabet ortamında işletmeler, bir adım daha öne geçebilmek için çabalar göstermek zorundadırlar. İşletmeler, dünya pazarlarında rekabet edebilirliğini en üst seviyeye çıkarmak için çeşitli yöntemler, teknikler geliştirirler ve yatırım yaparlar. Bu yatırımlardan en gereklisi belki de teknolojik yatırımlardır. Ancak maliyeti yüksek olan bu yatırımları gerçekleştirirken sahip olduğu varlıklar ile bu yatırımları karşılayacak kaynaklar arasında optimizasyonu sağlamak zorundadırlar.Bu teknolojik yatırımlardan bir tanesi de RFID (Radyo Frekanslı Tanıma) teknolojisidir. RFID teknolojisi yeni duyulmaya başlamış olmasına rağmen aslında geçmişi çok eski bir teknolojidir. İş alanında daha çok bilinmesine hatta adına fuarlar düzenlenmesine rağmen akademik alanda çok fazla çalışmaya rastlanmamıştır. İşte bu nedenle akademik olarak araştırma gereksinimi duyulmuştur.Bu çalışmada RFID teknolojisi ile ilgili literatür taraması sonucu elde edilen bilgilere, kavramsal açıklamalara, örneklere, sektörel çalışmalara, bu teknolojinin kullanılması ile iş süreçlerinde oluşabilecek değişikliklere uygulama yoluyla yer verilmiştir. Uygulamada perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren ve RFID teknolojisi kullanan bir işletme incelenmiş, görüşme tekniği ile veriler toplanmış ve toplanan veriler sonucunda çeşitli bulgular elde edilmiş ve bulgular ile ilgili sonuçlar ve öneriler ortaya konmuştur. <br /> As Michael Porter stated, in a global competetive environment, companies have to try hard to move further. They develop various techniques and methods and they make investments in order to raise their globally-competitiveness in the world market. The most important of these investments might be technological ones. However, while making these high-cost investments, companies have to make the most effective use of their assets and their investment sources. One of these technological investments is radio-frequency identification (RFID). Although it has just recently started to become popular, it is indeed a very old technology. Despite the fact that this technology is well-known and there are a lot of fairs held on it in the business world, not many researches have been done about it in the academic world. For that reason, it needs to be studied academically. This study examines the data collected by searching the literature on RFID technology, theoretical explanations, examples, industry-specific studies and potential changes in the work process by implementing this technology. In the implementation, a retail business using the RFID technology has been studied, the data have been collected by making interviews. And as a result of the data collected, various findings have been reached and finally in the light of these findings, some conclusions and suggesstions have been drawn.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.