Affordable Access

ГІБРИДНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

Authors
Publisher
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Publication Date

Abstract

Мета. Систематизація підходів до визнання гібридного капіталу банку відповідно до міжнародних стандартів і вітчизняної практики, а також визначення перспектив використання гібридних інструментів українськими банками у контексті їх стабільного функціонування.Методика. Узагальнення і критичний аналіз змісту міжнародних стандартів банківського нагляду: Базельського комітету, Європейського комітету банківського нагляду та нормативних актів Національного банку України. Проведення порівняльної оцінки міжнародних і вітчизняних джерел, орієнтованої на адаптацію міжнародних стандартів визнання і оцінки гібридного капіталу банків.Результати. Надано оцінку гібридного капіталу банку як об’єкту регулювання та банківського нагляду. Визначено методичні підходи до визнання, оцінки, використання, розкриття інформації про гібридні фінансові інструменти відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Обґрунтовано авторську дефініцію гібридних фінансових інструментів, запропоновано їх класифікацію.Наукова новизна. Обґрунтовано дефініцію і класифікацію гібридних фінансових інструментів. Гібридні фінансові інструменти – складова частина фінансових інновацій, результат укладання гібридних контрактів, конструкції яких поєднують в собі компоненти декількох елементарних ринків (цінних паперів, їх похідних, кредитів, валют), які відносяться до певного часу, події чи вимоги, умов виконання чи невиконання зобов'язань з метою управління ризиками чи забезпеченням грошового потоку, регулювання рівня банківського капіталу та його структури. Перевагою запропонованої дефініції порівняно з існуючими є трактування гібридних фінансових інструментів як похідної гібридних контрактів, визначення умов і мети їх використання, а також урахування положень міжнародних стандартів фінансової звітності. Побудовано класифікацію гібридних фінансових інструментів за такими ознаками: базові інструменти, тип платежів, форма побудови, спосіб реалізації, термін погашення, наявність пільг щодо погашення, завдання, рейтингова оцінка.Практична значущість. Практична значущість статті полягає у визначенні ролі гібридного капіталу як інструмента перенесення ризику, збільшення ліквідності, формування залучених (кредитних) коштів та форму­вання капіталу банківських установ. Це сприятиме формуванню рейтингової інфраструктури ринку гібридних фінансових інструментів, яка надаватиме об’єктивну оцінку якості їх капітального вмісту.Ключові слова: гібридний капітал, банк, оцінка, визнання, використання, банківський нагляд.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments