Affordable Access

Мікропроцесорна система інформаційної підтримки лікувальної процедури

Authors
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

18 МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ПРОЦЕДУРИ Г.І. Барило, М.С. Івах, О.Т. Кожухар, Кафедра «Електронні прилади» Національний університет "Львівська політехніка", м.Львів, 79013, тел.258-26-03 e-mail: [email protected] На основі аналізу біофізичної моделі та експериментальних досліджень часових (упродовж дії на організм фізіотерапевтичних чинників) змін оптичних властивостей кровонаповненого органу біооб’єкта, зокрема, власного потоку випромінювання, поглинутого та відбитого тестового випромінювання у запропонованих ділянках спектру виявлено закономірності, які узгоджуються з фізіологією процесів в організмі людини під час лікувальної процедури. Встановлено, що контроль фізіологічного стану необхідно проводити по одному домінуючому параметру із числа контрольованих, динаміка зміни якого є найбільшою і для кожного пацієнта є своєю. Практично реалізовано мікропроцесорну систему, в основу роботи якого покладено алгоритм, який в процесі обробки використовує методи ранжування значень вхідних оптичних параметрів та перетворення рангів. Суть цього методу полягає у розташуванні значень n вхідних параметрів, які оцінюються, у порядку зростання їх приростів. У запропонованій системі ранг параметра – j, визначається величиною зміни значення вхідного параметра за встановлений проміжок часу. В результаті аналізу будується матриця Y результатів оцінки динаміки вхідних параметрів, в якій елемент Yij матриці визначає ранг j для і-го сигналу. За значеннями ∑ = = n 1i ijYjY визначається параметр з найвищим рангом на основі якого відбувається аналіз стану перебігу лікувальної процедури, а його значення використовуються системою прийняття рішень в інтерактивному режимі роботи лікаря. За результатами проведених досліджень сформована база даних динаміки зміни оптичних параметрів та визначено критерії, які визначають основні фази перебігу лікувальної процедури із видачею відповідних повідомлень лікарю в інтерактивному р

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F