Affordable Access

Kwartalnik Historyczny R. 76 nr 3 (1969), Artykuły recenzyjne

Authors
Publisher
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Publication Date
Keywords
  • Handel - Polska - Gdańsk - 16 W.
  • 17 W.
  • Gdańsk (Polska) - Sytuacja Gospodarcza - 16 W.
  • 17 W.
  • Trade - Poland - Gdańsk - 16Th C.
  • 17Th C.
  • Gdańsk (Poland) - Economic Situation - 16Th C.
  • 17Th C.

Abstract

Tytuł pracy recenzowanej : Jan Marian Małecki, Związki handlowe miast polskich z Gdańskiem w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Wrocław 1968, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss.266

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.