Affordable Access

Temperatuur en vangst

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

t£ •Si.»' • HTJ MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ - OOSTENDE (Directeur : P. HOVART) TEMPERATUUR EN VANGST P. HOVART en G. VANDEN BROUCKE Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (C.L.O. Gent) Publikatie nr. 64/1972 Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek • Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ - OOSTENDE (Directeur : P. HOVART) TEMPERATUUR EN VANGST P. HOVART en G. VANDEN BROUCKE D/1973/0889/11 Inleiding. Op de jongste vergaderingen van het Gear and Behaviour Committee (von Seydlitz (1969, 1970) en Wrzesinshi (1970)) werd de betekenis van de factor watertemperatuur aan en rond het net reeds besproken ; de kennis van de invloed van deze temperatuur lijkt voor de detectie van de vis uiterst waardevol te zijn en kan toelaten het vistuig en de vis- serijtechniek aan te passen en te verbeteren, een en ander met het oog op een meer rationele visserij» Tijdens twee experimentele visserijen in de IJslandse wateren, resp. in april 1971 en maart-april 1972, konden aan boord van Belgische trawlers gegevens over de temperatuur en de vangsten worden verzameld» De relatie tussen de temperaturen en de vangsten wordt in onderhavig verslag uitgewerkt. Proefomstandigheden en materiaal» In de maand april 1971 en de maanden maart-april 1972 werden naar aanleiding van experimentele visserijen in de IJslandse wateren de vangst en de temperatuur aan het net genoteerd. a) Het experiment in 1971 geschiedde op een zijtrawler, gebouwd in 1952, met een lengte o.a. van 56,5 m en een breedte van 9,^ m. De tonnage van het schip beloopt 555 BT en het motorvermogen 1.350 pk. Het gebruikte net was een klassiek bodemnet, opgetuigd met een breidel tussen visbord en danleno en een oplanger en standard tussen danleno en net. De maaswijdte varieerde tussen 160 mm (voor het voornet) en 120

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments