Affordable Access

Pissarra 2006, no. 123

Authors
Publisher
Sindicat de Treballadores i Treballadors Intersindical de les Illes Balears
Source
Legacy
Keywords
  • Education

Abstract

portades_Maquetación 1 2006 abril / maig / juny PISSARRA 3 PISSARRA Revista periòdica d’informació de l’ensenyament de les Illes Balears. EDITA: Sindicat de treballadores i treballadors de l’Ensenyament · Intersindical de les Illes Balears Carrer Jaume Ferran, 58 07004 Palma Telf. 971 90 16 00 Fax. 971 90 35 35 Pàg. WEB: www.stei-i.org E-Mail: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] CONSELL DE DIRECCIÓ I REDACCIÓ: Biel Caldentey Tomàs Martínez Mariví Mengual Pere Polo Neus Santaner Margalida Sarris Sebastià Serra COORDINACIÓ: Joan LLadonet S’agraeix la col·laboració de les autores i dels autors dels articles. MAQUETACIÓ, COMPOSICIÓ I IMPRESSIÓ: Escola de Formació en Mitjans Didàctics. C/ Marià Canals, 13 07005 Palma Tel. 971 91 00 60 PUBLICITAT: Jaume Ferran, 58 07004 Palma Tel. 971 90 16 00 FOTOS: Pere Polo Manel Santana Leslie Toledo Internet Els articles publicats en aquesta revista expressen únicament l’opinió de les seves autores i dels seus autors. Els articles del FSIPE i del FSM han estat traduïts del castellà al català per la redacció de PISSARRA. Dip. Legal: PM 533/79 ISSN: 1133-052Xíndex Editorial Polítiques regressives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 El I Fòrum Social Ibèric per l'Educació (FSIPE) marca una fita per a fer possible una altra educació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Leslie Toledo Educació pública com a base de justícia social . . . . . . . . . . . . . . . . 8 María Xosé Bravo L'educació com a instrument de resistència al neoliberalisme . . . . 10 María Ángeles Llorente Cortés Una ciutadania responsable passa per una escola pública de qualitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Paulo Sucena Una Democràcia Coparticipada a l'Escola: La gestió cooperada del currículum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Sérgio Ni

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F