Affordable Access

Педагогічна майстерність

Authors
Publication Date
Keywords
  • педагогіка

Abstract

В монографії розкривається одна з центральних проблем освіти, навчання й виховання учителя – педагогічна майстерність. Суть питання полягає в постановці та визначенні методологічних засад теорії і практики педагогічної майстерністі. Основними засадами розробки нових технологій формування педагогічної майстерністі вчителя стала онто-інвайронментальна педагогіка. Розглядається можливість розв’язання питань навчання і виховання особистості здатної до гармонізації і злагоди своїх дій і поведінки з довкіллям.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.