Affordable Access

Les llengües, les identitats i els joves d'Andorra

Authors
Publisher
Treballs de sociolingüística catalana
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

LES LLENGÜES, LES IDENTITATS I ELS JOVES D'ANDORRAI Emili BOIX Jaume FARRAS Andorra. Paradís fiscal? Darrer reducte de la catalanitat? El país de l'esquí? El país dels Pirineus? El país de l'escapada? Venen aquest nom les agencies de turisme i els pros- pectes destinats als amants de l'esquí. Compren aquest nom els consumidors avids de man- tega, sucre, tabac, licors i equips musicals a bon preu. Perb que és Andorra? Andorra ja no és la societat d'alta muntanya, d'economia agrí- cola i ramadera, poc poblada (5.231 habitants l'any 1875) i perduda de la mA de Déu, que condemnava els seus fills a llargues emigracions estacionals -la transhumancia del bestiar de llana- o definitives cap a Franca o cap a Espanya. En poc anys, el boom comercial de la postguerra ha convertit aquestes valls encaixonades de la Valira i d'Arinsa1, aquest petit estat europeu, en un centre comercial de primer ordre -un immens duty-free shop- que ha atret un gran nombre d'immigrants. No coneixem encara prou bé com aquest ritme vertigin6s de canvis ha alterat l'estructura social andorrana, n'ha trasbalsat els comporta- ments, valors i estils de vida -els lingüístics també, per tant-. Andorra ha passat de ser una societat monolingüe oficialment o socialment -el darrer i únic testimoni del tracta- ment legal del catal& que la Guerra de Successi6 estronca a l'estat espanyol- a esdevenir una societat tercihria, complexa lingüísticament en que el catala continua com a Única llen- gua oficial. Aquesta recerca sobre l'ús lingüístic dels joves andorrans, realitzada sota els auspicis de 1'Institut d'Estudis Andorrans de Barcel~na,~, vol proporcionar algunes claus sobre les tendtncies lingüístiques del conjunt de la poblaci6 del país, especialment Útils de coneixer quan el país, amb la primera constituci6 ja aprovada, pot comencar a servir-se de marges més alts de sobirania. Aquesta sobirania hauria de ser una eina per proposar i gestionar noves iniciatives de política cultural, de les quals la políti

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments