Affordable Access

La difusió d'un diagnòstic d'amor des de l'antiguitat fins a l'època moderna

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

LA DWUSIO D'UN DIAGNOSTIC D'AMOR DES DE L'ANTIGUITAT FINS A L'EPOCA MODERNA Benvingut MORROS i MESTRES Els metges classics no van dedicar gairebé atenció al tema de la malaltia d'amor, perd si que van disputar sobre la manera de disgnosticar-la. D'entre tots ells, Erasistrat que no compartia la teoria dels humors d4Hi~rates-- , a vegades confós amb i'astrdleg Leptini, va ser el precursor d'una ankdota que recorden de diverses maneres els historiadors grecs i romans. Així, Plutarc, en la Vida de Demetri, i Appib, en la Histdria romana [Sobre Síria], atribueixen al metge alexandrí la mateixa anecdota: Seleuc, rei d'hia, s'havia casat en segones núpcies amb Estratonice, amb qui va tenir un segon ñll; perd el primer, nascut de la seva primera muller, el príncep Antioc, es va enamorar de la seva madrastra; i, en concebre els seus desitjos com a criminals, subjugada la raó per l'amor, va decidir deixar de menjar, fingint estar malalt. Al principi, el metge de la Cort, Erasistrat, que rebia grans retribucions del rei, no va encertar a donar un diagnostic (si b6, segons Plutarc, el va donar "sin ningún trabajo"); perd, en comprovar la inexistencia de cap patologia orghica, després d'un examen clínic, va conjecturar que el mal del seu pacient procedia de I'Anima, "de cuya salud o enfermedad se contagia el cuerpo" (Appiano, 466); i, per aixo, va romandre durant tot el temps al costat del malalt, observant detingudament les seves reaccions quan entrava algú a la cambra: nom& va advertir importants alteracions en presencia de la seva madrastra Estratonice. Per a descriure els efectes produits a l'organisme d'Antioc, Plutarc recorda a Safo ("ennuegament de la veu, vermellor de foc, fallenca de la vista, suors sobtades, irregularitat i tumult en les pulsacions, en fi, quan la seva Anima era a viva for~a ven~uda, perplexitat, esbalafr-ent, palvlidesa"), mentres Appih es limita a consignar que "su cuerpo, en contra de su voluntad, se tornaba mhs vigoroso y lleno de vida y de nuev

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F