Affordable Access

Procesnopravno uređenje odnosa etažnih vlasnika

Authors
Publisher
Faculty of Law University of Rijeka
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Etažno Vlasništvo
  • Izvanparnični Postupak
  • Uspostava Etažnog Vlasništva
  • Upravitelj.

Abstract

Zapostavljenost procesnopravnog uređenja odnosa etažnih vlasnika u hrvatskoj pravnoj teoriji i praksi i nedavne izmjene austrijskog (WNR 2006) i njemačkog (WEG-Novelle 2006) prava etažnog vlasništva poticaji su za razmatranje nekih osnovnih problema u odnosima etažnih vlasnika. Zajedničko obilježje etažnopravnih sustava Austrije, Njemačke i Hrvatske je da je u povlačenju crte razgraničenja parnične i izvanparnične jurisdikcije odlučujuću ulogu imao stav zakonodavca, a manje pravna priroda same stvari. Kako ne postoji jedinstvena lista etažnopravnih stvari o kojima će se odlučivati po pravilima izvanparničnog ili parničnog postupka, komparacijom navedenih pravnih sustava u radu smo nastojali pružiti prikaz jurisdikcijskog razgraničenja. Osobito zanimljiv je prijenos jurisdikcije koji je njemački zakonodavac izvršio WEG-Novelle 2006 kojim je izvršen potpuni prijenos svih etažnopravnih izvanparničnih spornih stvari u parnicu. Iako je novela još uvijek u zakonskoj proceduri, usvajanje novele od strane Saveznog parlamenta ukazuje da postoji realna mogućnost da će do prijenosa jurisdikcije uistinu doći. Osim povlačenja crte razgraničenja, radom su obuhvaćeni i neki novi aspekti u uspostavi etažnog vlasništva u Austriji, a koji bi mogli biti od značaja za Republiku Hrvatsku. Konačno, polazeći od izmjena u etažnom pravu Austrije i Njemačke koje su nastale kao odgovor na neke pravnopraktične probleme koji su se u praksi etažnih vlasnika pojavili, radom su opisani i neki praktični problemi koji su se pojavili u odnosima etažnih vlasnika u Hrvatskoj.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F