Affordable Access

Синтез полікарбоксилатних гіперпластифікаторів

Authors
Publisher
Національний університет "Львівська політехніка"
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

261 Федір Цюпко, Марта Ларук, Йосип Ятчишин, Зіновій Ільницький СИНТЕЗ ПОЛІКАРБОКСИЛАТНИХ ГІПЕРПЛАСТИФІКАТОРІВ Національний університет «Львівська політехніка»; Львів, Україна Пластифікатори широко застосовують в будівельній галузі для зни- ження в'язкості цементних сумішей і легшого литва бетону. Найефективніші з них - полікарбоксилатні гіперпластифікатори - отримують методами співполімеризації мономерів в середовищі органічних розчинників або у воді, чи шляхом суспензійної полімеризації. Метою роботи було створення методик синтезу гіперпластифікаторів для бетону з промислово доступних вихідних речовин і без використання органічних розчинників. Нами синтезовані нові зразки полікарбоксилатних суперпластифікаторів шляхом співполімеризації у водному середовищі (мет)акрилових кислот з акрилатом монометилового ефіру поліпропіленгліколю в присутності третіх співмономерів і методом часткової етерифікації карбоксильних груп поліак- рилової кислоти монометиловими ефірами поліетиленгліколю в присутності каталізатора. Співполімеризацію проводили при перемішуванні і температурі 90-95ОС в атмосфері азоту з використанням персульфату амонію (NH4)2S2O8 як ініціатора полімеризації та меркаптопропіонової кислоти як засобу передачі ланцюга і регулювання молекулярної маси. Отримували водні розчини полімерів, які після подальшої нейтралізації карбоксильних груп гідроксидом натрію, містили від 15 до 50% сухої речовини. Встановлені оптимальні умови синтезу полікарбоксилатних полімерів та ступеню нейтралізації їх карбоксильних груп лугом для досягнення макси- мальної водорозчинності. Проведені випробування синтезованих полікарбоксилатів в складі бетонних сумішей показали, що за пластифікуючою здатністю вони аналогічні до закордонних зразків гіперпластифікаторів. При низьких концентраціях (0,1-0,3% від кількості цементу) вони надають бетону здатності самоущіль- нювання та самовирівнювання, а також дозволяють економити цемент і затрати енергії на віброущільнення.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.