Affordable Access

Синтез полікарбоксилатних гіперпластифікаторів

Authors
Publisher
Національний університет "Львівська політехніка"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

261 Федір Цюпко, Марта Ларук, Йосип Ятчишин, Зіновій Ільницький СИНТЕЗ ПОЛІКАРБОКСИЛАТНИХ ГІПЕРПЛАСТИФІКАТОРІВ Національний університет «Львівська політехніка»; Львів, Україна Пластифікатори широко застосовують в будівельній галузі для зни- ження в'язкості цементних сумішей і легшого литва бетону. Найефективніші з них - полікарбоксилатні гіперпластифікатори - отримують методами співполімеризації мономерів в середовищі органічних розчинників або у воді, чи шляхом суспензійної полімеризації. Метою роботи було створення методик синтезу гіперпластифікаторів для бетону з промислово доступних вихідних речовин і без використання органічних розчинників. Нами синтезовані нові зразки полікарбоксилатних суперпластифікаторів шляхом співполімеризації у водному середовищі (мет)акрилових кислот з акрилатом монометилового ефіру поліпропіленгліколю в присутності третіх співмономерів і методом часткової етерифікації карбоксильних груп поліак- рилової кислоти монометиловими ефірами поліетиленгліколю в присутності каталізатора. Співполімеризацію проводили при перемішуванні і температурі 90-95ОС в атмосфері азоту з використанням персульфату амонію (NH4)2S2O8 як ініціатора полімеризації та меркаптопропіонової кислоти як засобу передачі ланцюга і регулювання молекулярної маси. Отримували водні розчини полімерів, які після подальшої нейтралізації карбоксильних груп гідроксидом натрію, містили від 15 до 50% сухої речовини. Встановлені оптимальні умови синтезу полікарбоксилатних полімерів та ступеню нейтралізації їх карбоксильних груп лугом для досягнення макси- мальної водорозчинності. Проведені випробування синтезованих полікарбоксилатів в складі бетонних сумішей показали, що за пластифікуючою здатністю вони аналогічні до закордонних зразків гіперпластифікаторів. При низьких концентраціях (0,1-0,3% від кількості цементу) вони надають бетону здатності самоущіль- нювання та самовирівнювання, а також дозволяють економити цемент і затрати енергії на віброущільнення.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments