Affordable Access

Betonkernactivering

Authors
Publisher
Xios
Publication Date

Abstract

Abstract Betonkernactivering Auteur: Sandy Castro Promotoren: ir. Willy Vos (Democo nv) ing. Johan Blom (Xios Hogeschool Limburg) Een steeds groter wordend probleem in onze maatschappij is de stijging van de energieprijzen. Fossiele brandstoffen zullen niet eeuwig blijven meegaan. Verder zijn er de gekende problemen rond "de opwarming van de aarde". Eisen van de overheid worden steeds strenger met betrekking tot het energieverbruik. De noodzaak aan duurzame en energiezuinige verwarmings- en koelsystemen stijgt. Ook de energieprestatienormen (EPB-eisen) leiden ertoe dat gebouwen steeds meer en beter geïsoleerd moeten worden. Door dit verschijnsel samen met de moderne bouwstijl – gebouwen met grote glaspartijen – zal ook de behoefte aan koeling steeds meer toenemen. De traditionele koelmethodes, zoals airconditioning, worden steeds minder toegepast vanwege hun hoog energieverbruik en het gepaard gaande onbehaaglijk gevoel. De opdracht voor de realisatie van de nieuwe kantoorgebouwen voor Cegeka en het provinciebestuur te Hasselt, was dan ook om een duurzaam gebouw te ontwikkelen met een comfortabel binnenklimaat. Als oplossing wordt verwezen naar een vrij recente techniek, namelijk betonkernactivering. In dit eindwerk wordt een beschrijving gegeven van de werking van dit systeem. Verder worden ook de voor- en nadelen van betonkernactivering nagegaan. In een praktisch gedeelte worden enkele berekeningen betreffende betonkernactivering uitgevoerd en wordt een vergelijking met een klassiek verwarmings- en koelingsysteem gemaakt. Als conclusie kan gezegd worden dat betonkernactivering een efficiënt en zuinig alternatief is. Enerzijds duurzaam omdat het in combinatie met warmtepompen en andere alternatieve energiebronnen kan toegepast worden, anderzijds comfortabel omdat tocht en geluidshinder tot een minimum worden beperkt. Betonkernactivering reageert echter traag, daarom zijn in bepaalde omstandigheden aanvullende systemen voor koeling of verwarming aangewezen om plots optredende warmte- of koudepieken op te vangen.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments