Affordable Access

Download Read

Port Fangós i l'expansió mediterrània de la Corona d'Aragó

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner

Abstract

243 port fangós i L’expansió mediterrània de La corona d’aragó Recerca, 12 (2008), p. 243-280. ISSN 1135-6014 port fangós i L’expansió mediterrània de La corona d’aragó Jordi GILABERT TOMÀS 245 245 port fangós i L’expansió mediterrània de La corona d’aragó Recerca, 12 (2008), p. 243-280. ISSN 1135-6014 Resum Treball de síntesi sobre Port Fangós, un dels ports marítims més importants de la Corona d’Aragó. Es realitza un repàs detallat de totes les referències clàssiques, el qual situa aquest port com un punt clau de partença de l’expansió mediterrània catalana, exemple de la qual són les conegudes expedicions de Pere II (1282) i Jaume II (1323). El seu escàs protagonisme com a port comercial es veu compensant pel seu paper com a port de caràcter militar. L’època de màxima activitat és durant els segles XIII i XIV, essent abandonat a principis del segle XV per l’excessiva sedimentació i substituït llavors pel port dels Alfacs. L’únic reducte que queda avui del famós Portfangós és l’aiguamoll de la Platjola. Paraules clau: Port Fangós, Port marítim, Expansió mediterrània Resumen Trabajo de síntesis sobre Port Fangós, uno de los puertos marítimos más importantes de la Corona de Aragón. Se realiza un detallado repaso de todas las referencias clásicas, que sitúa este puerto como punto clave de partida de la expansión mediterránea catalana, como por ejemplo en las famosas expediciones de Pedro II (1282) y de Jaime II (1323). Su escaso protagonismo como puerto comercial contrasta con su importancia como puerto militar. Su época de mayor actividad tuvo lugar durante los siglos XIII y XIV, siendo ya abandonado a principios del s. XV por una excesiva sedimentación. Fue entonces substituido por el puerto de los Alfacs. El único reducto que hoy queda del famoso Port Fangós son las marismas de la Platjola. Palabras clave: Port Fangós, Puerto marítimo, Expansión mediterránea AbstRAct This is a synthesis study about Port Fangós, one of the most important sea har

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments