Affordable Access

Malmö Aviation, Ett flygbolag i tid(en)? - En studie av leverantörsrelationer inom svensk flygindustri

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Inköp
  • Flygbolag
  • Kärnverksamhet
  • Leverantörssamarbeten
  • Malmö Aviation
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Problem: För ett företag som befinner sig i en föränderlig och turbulent bransch som flygbranschen är det viktigt att ha kunskap om vad som är sin kärnverksamhet. Utifrån denna kunskap bör sedan företaget bygga upp sin övergripande strategi där leverantörssamarbeten och -nätverk utgör en viktig del. Syfte: Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka hur Malmö Aviation, ett mindre svenskt flygbolag, som flyger inrikes, har samordnat sina leverantörsrelationer för att uppnå konkurrensfördelar. Delsyftet är att undersöka Malmö Aviations kärnverksamhet, vilken ligger till grund för vilka inköp som görs och därmed vilka leverantörer som företaget samarbetar med. Slutsatser: Det är bra med nära samarbeten präglade av ständig dialog och möjligheten för parterna att ställa krav på varandra. Samtidigt är korta kontraktstider att föredra i en föränderlig bransch. Inköps-processerna för våra tre studerade områden (flygplan, bokningssystem och catering) liknar i mångt och mycket varandra. Malmö Aviation ställer trots sin ringa storlek stora krav på sina leverantörer.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F